Средно единадесет пъти на ден гражданите се оплакват основателно в Районните управления на МВР на територията на област Пазарджик, сочи отчетът за изтеклата 2018 г. Не можем да не отбележим, че за пета поредна година ОДМВР – Пазарджик отчита спад на престъпленията против собствеността.

От общо регистрираните за 2018 г. престъпления – 2906 бр., разкрити са 1809 бр., като процентът на разкритите спрямо регистрираните престъпления е 62.25%. Само по криминална линия за 2018 г. от регистрираните 2403 престъпления, разкрити са 1374 броя или 57.18 %. За 2017 г. от общо регистрираните 2906 бр. престъпления са разкрити 1434 бр. или 49.34%. Отчита се увеличаване на разкриваемостта за 2018г. с 12.91%.

Четири са умишлените убийства и един опит за убийство са били разкрити за същия период. Регистрирани са шестдесет и едно престъпления за извършени телесни повреди, като през 2017 те са 72.  Разкритите престъпления от този тип са тридесет и осем за миналата година.

През 2018 година на територията на областта са регистрирани 22 грабежа спрямо 28 броя за 2017 година. През годината са установени и задържани общо 44 извършители на грабежи, в това число и от минали години. Тенденцията е грабежите да се извършват основно през тъмната част от денонощието, като част от извършителите са непълнолетни.

През 2018 година на територията на областта са регистрирани 681 бр. кражби, докато през 2017 година техния броя е 781. Констатира се намаление на броя на извършените посегателства.

–  взломни кражби – 102 броя спрямо 122 броя през 2017 година

– домови кражби – регистрирани са 147 бр. при 124 броя през 2017 година

– кражби от търговски обекти – регистрирани са 87 бр, а през 2017 г. са били 96 броя.

– джебчийски кражби – за 2018 година са регистрирани 18 бр. спрямо 26 за 2017 година

Сред престъпленията с най-голям обществен отзвук и значение остават измамите, особено от вида „телефонни измами“. Запазват се традиционните схеми с “пострадал роднина”, „съдействие на полицията за залавяне на измамници“, “колетна пратка от чужбина”, но тези с “ваучер срещу награда”, “продажба на климатик”, “обмен на валута” и “разваляне на магия” са все по-често срещани. Регистрираните измами за отчетния период са 34 бр. спрямо 99 бр. за 2017 г. – намаление с 65 бр. Проведени са редица превантивни кампании в тази връзка разпоредени от ръководството на дирекцията и обхващащи най-уязвимата група от хора – пенсионерите. 

  • Противозаконно отнемане на МПС – 2018 г. – 20 бр.,  2017 г. – 25 бр. – намаление с 20 %;
  • Кражби на части и вещи от МПС – 2018г. – 5 бр, през 2017 г. – 7 бр.
  • Разпространение и употреба на наркотични вещества: В този раздел се отчита ръст на регистрираните престъпление, което през 2018 година са 191 бр, а през 2017 година са 162 бр. И през 2018 година продължава тенденцията за сравнително голям брой на регистрираните и разкритите престъпления по чл.354а от НК, което дава основание да отбележим още по-голямата ефективност на противодействието на деянията, свързани с придобиване, държане и разпространение на наркотици.
  • Противодействие на престъпленията свързани с културно-исторически ценности- през 2018 година на територията на региона са регистрирани и разкрити 8 бр. посегателства от този вид.
  • В резултат на проведени действия на служителите от сектор „Противодействие на икономическата престъпност“ и Районните управления в областта са открити и иззети близо 509 000 къса с цигари , 460 килограма сух нарязан тютюн и 3873 литра с алкохол. Провеждани са десетки полицейски операции съвместно с представители на Агенция „Митници“, НАП, Областна дирекция „Безопасност на труда“, ОД „Безопасност на храните“. През настоящата година един от основните приоритети е противодействието и на нелегалната търговия с горива.          
  • Отчетният период се характеризира с изключително голямо натоварване на охранителния състав, който освен за изпълнение на ежедневните си служебни задължения бе ангажиран допълнително по опазване на обществения ред и безопасността на движението при провеждане на множество масови мероприятия. Служителите от „Охранителна полиция“ в звената от ОДМВР – Пазарджик обезпечиха сигурността и охраната на реда при провеждането на много масови и спортни мероприятия, църковни празници, граждански протести и др. През изминалата година съставът от охранителна полиция е участвал в охраната на общо 781 масови мероприятия. Проведени са общо 1171 специализирани полицейски операции с участие на служителите от охранителна полиция.
  • През 2018 г. служители от охранителна полиция при ОДМВР – Пазарджик са участвали в разкриването на 423 бр. престъпления спрямо 330 бр. за 2017 г.