600 туи са насадени в зеления пояс, който разделя платната за движение на пътя от Пазарджик към Звъничево , съобщи наш читател. Това е част от програмата за озеленяване на града и неговата периферия, като дръвчетата са от вид, който ще им позволи след време да се превърнат в жива зелена ограда. Родът Туя съдържа пет основни вечнозелени иглолистни вида от дъждовните и хладни региони на североизточна Азия и Северна Америка и стотици подвидове.