Нова петиция са създали брациговци в интернет, тя е насочена срещу строителството и оперирането на площадка за временно съхранение на строителни отпадъци в м. Грамадите. Ето и текста, който придружава подписката:

Скъпи съграждани и гости на гр. Брацигово, Бяга, Исперихово, Козарско, Равногор и Жребичко.
За пореден път нечисти ръце се протягат към водата и имотите на община Брацигово, грубо погазвайки законите на Република България и застрашавайки живота и здравето на сегашните и бъдещите поколения!
Изграждането и оперирането на площадка за временно съхранение на строителни отпадъци в м. Грамадите ще застраши чрез разнасяния от вятъра прах и отмивните води с необратимо замърсяване вододайната зона на община Брацигово!
И не е сигурно дали после тази временна площадка няма да прерасне в постоянно сметище, както и в публично-частно партньорство, както бе изложено в пресата. Или може би и двата вестника са се наговорили заедно да лъжат?
https://www.marica.bg/kariera-do-bracigovo-stava-smetishte-za-stroitelni-otpadyci-Article-143523.html?fbclid=IwAR3mh7JT2usx__dxe22DgvdGlL6mRI_kUzq67o_dkmFeNCE8ZjobkiNZX24

https://www.monitor.bg/bg/a/view/bracigovo-shte-pravi-smetishte-za-stroitelni-otpadyci-vyrhu-bivsha-kariera-106393
А какво ще стане с останалите почти 34 дка (защо 34 вж. по-долу), за които площадката е може би само претекст да се извадят от земеделския фонд, след като ще се бетонира само около 1 дка? А може би някой вече си ги е харесал, а може би и заедно с бизнеса със строителните отпадъци? Пък вредата да остане за всички нас и за другите след нас!
В този район природата трябва да остане непокътната, защото е водосборен район!
Площадка трябва да има, но не и над вододайната зона.
На 26.03.2019 изтече срокът за обжалване на решение 03/28.02.2019 на комисията за земеделските земи към МЗХГ, с което се отрежда площадката за проектиране върху 34,871 дка. Ние обжалвахме своевременно пред Върховния административен съд, включително с аргумента, че статутът на трайно ползване на имота според общия устройствен план (ОУП) е зона за „селски туризъм и отдих“, което е несъвместимо с площадка за каквито и да било отпадъци, и имаме уверение от най-важния човек в комисията, нейния секретар (председател е министърът), че е депозирал за съгласуване с министъра решение, с което се отменя горното решение, защото не били взели под внимание ОУП. Или казано на разбираем език – там площадка няма да има! Въпреки това усилията ни трябва да продължат, докато това стане факт!
Скъпи съграждани, и този път, както и при площадката за рециклиране на пластмасови отпадъци ще ги принудим да се съобразят със закона и с волята на населението, а не с користните им планове!
Подкрепете подписката срещу изграждането на площадката за временно съхранение на отпадъци в м. Грамадите, над вододайната зона на община Брацигово!
За информация, къде може да сложите подписа си на хартия, за съдействие при събирането на подписи, участие в гражданската инициатива и координация – тел. 0876673287, инициативен комитет Грамадите.
Може да сложите подписа си и в интернет на адрес peticiq.com/gramadite