В периода от 2 до 19 април 2019 г., Областен информационен център – Пазарджик, стартира серията си от информационни събития в областта. Срещите с граждани от Пазарджишка област ще са на тема „Възможности за финансиране по европейските програми през 2019 г.“

Целта на серията от събития е да се представят на аудиторията актуални и предстоящи възможности за финансиране на проекти по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020, Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020, Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 и Програма за развитие на селските райони 2014-2020.

Лектори на информационните срещи ще бъдат Радослав Пешалов /управител на ОИЦ – Пазарджик/ и Радина Пенкова /експерт „Комуникация, информация и логистика“/.

Заявка за участие може да направите на oic.pazadzhik@gmail.com, на електронен формуляр https://goo.gl/forms/yCZmHcUfRBMmO4FE2 или на телефон 034/ 44 62 09.

График на информационните събития на ОИЦ – Пазарджик:

ГРАД ДАТА ЗАЛА
1 Белово 2.04.2019 г. Заседателна зала, Община  Белово
2 Брацигово 3.04.2019 г. Конферентна зала в хотел „Виктория”, град Брацигово
3 Батак 4.04.2019 г. Заседателна зала, Община  Батак
4 Лесичово 5.04.2019 г. Заседателна зала, Община Лесичово
5 Велинград 8.04.2019 г. Конферентна зала в хотел „Елбрус”, град Велинград
6 Ракитово 9.04.2019 г. Заседателна зала, Община Ракитово
7 Пещера 11.04.2019 г Заседателна зала, Община Пещера
8 Сърница 12.04.2019 г Конферентна зала в хотел „Панорама“, гр. Сърница
9 Стрелча 16.04.2019 г Конферентна зала в хотел „Средна гора”, град  Стрелча
10 Панагюрище 17.04.2019 г Заседателна зала, Община  Панагюрище
11 Септември 18.04.2019 г Заседателна зала, Община Септември
12 Пазарджик 19.04.2019 г Зала „Архитектурен съвет“, Община Пазарджик