* Снимката е илюстративна

Сагата на пазарджиклията Ангел Гешев започва през пролетта на 2017 г. Тогава той си купува две бунгала, които са разположени в местност край Критен, в близост до почивната станция на МВР. За двете постройки, плаща съпругата на Гешев, а сделката добива законност чрез нотариално заверен договор за покупко-продажба на движими вещи от дружество „М-Консулт“ ООД, собственост на Михаил Тюркеджиев и Венета Гешева. Преди да станат собственост на Тюркеджиев, бунгалата са били владяни от фирма „Брезите“ АД, сочи справка в Търговския регистър. На същото място бунгала имат множество държавни горски стопанства, сред които такива от Кърджали, Смолян, Сливен, Свиленград, Крумовград и др.

Както е редно семейство Гешеви заявява намерението си да стопанисва двете постройки пред човека, който в момента обгрижва целия парк с бунгала – Тодор Тодоров от Китен. Това се налага, защото всички бунгала имат общ ток и вода, като също така са създали и сдружение, на чието име са партидите за еленергия и вода.

Сделката е сключена на 10 май 2017 г.

„На втори юни бях при бунгалата, за да ги огледам и да преценя дали се нуждаят от дребни ремонти, разказва Ангел Гешев. Около десет часа пристигнаха група работници с ръчни инструменти. Насочиха се към моите бунгала и още две в съседство. Казаха ми, че са пратени от горското стопанство в Кърджали, за да ми бутнат бунгалата. Аз настоявах да не го правят, защото съм ги закупил от предишния им собственик, но те настояваха, че им е разпоредено да ги съборят, показах им договора за продажба, но те изобщо не обърнаха внимание на документа и започнаха да бутат постройките. Не исках да влизам в спорове с тях, защото разбрах, че те са само изпълнители на заповедта на шефа си. До края на деня двете постройки бяха напълно съборени.“

„Съотвено подадох жалба до ПУ – Царево, както и до Районната прокуратура,

с надеждата, че ще има санкция за това, което ми причиниха. Случилото се е като да си паркираш някъде колата и да дойде група хора, да ти я разбие на парчета и да си тръгне. И да няма начин да си получат възмездието, защото моят случай е точно такъв. По жалбите три пъти получих отказ от Районна прокуратура да бъде образувано наказателно производство.“

Прокуратурата не е проверила дали бунгалата са собственост на Гешеви или на друг човек или фирма, тя дори не си е направила труда да вникне в поблема, като пише отказ за образуване на наказателно постановление, считайки, че спорът е с административно правен характер, а бунгалата са били съборени, защото застрашавали живота на хората. С този акт нещата се пренасочват към Административния съд, а казусът отпада от полезрението на прокуратурата.

Бунгалата се рушат и стоят там от десетки години и в момента, в който се намира човек, който иска да ги върне към живот, изведнъж се появяват и загрижени за живота и здравето на несъществуващи към момента на това място хора.

Освен това при събарянето на бунгалата са били унищожени и намиращите се в тях вещи, които не са малко на брой и като стойност. Прокуратурата в лицето на Цанка Богомилова изобщо не е направила опит да разгледа фактите, а е отсякла, че нещата са от чужда компетентност.

„Още на 19 май 2017 г. съм пуснал писмено искане за становището на директора на ДЛС „Женда“ инж. Николай Янчев“, продължава разказа си Ангел Гешев. „Освен това пуснах и жалба до Окръжна прокуратура, с която поисках да бъде отменен отказът на Районната в Царево.“

От там прокурор Величка Костова отменя постановлението, като мотивира действията си по следния начин:

„Постановлението е незаконосъобразно и необосновано. Прокурорът се е произнесъл с краен акт по преписката при непълна предварителна проверка. По преписката не са снети писмени сведения от подателя на жалбата Ангел Гешев относно изложените в нея факти и обстоятелства. Не са проверени, чрез снемане на писмени сведения от съответните лица – представители на всички поделения на ЮИДП – Сливен и прилагане на копия от съответните документи, твърденията на директора на ТПДЛ „Женда“ – Кърджали за взетото на обща среща решение за събаряне на 4 бунгала опасни за живота и здравето на хората и изпращане на служители за изпълнение. Това налаг отмяна на акта наа РП – Царево и връщане на преписката на прокурора, заа извършване на допълнителна проверка и изясняване на фактическата обстановка по случая.“

В изпълнение на това решение е извършена проверка от органите на РУП – Приморско, снети са обяснения и от Ангел Гешев, приложени са копия от документи, изготвени са справки. И въпреки че е налице съставът на чл. 216, ал.1 от НК прокурор Цанка Богомилова отново отказва да образува досъдебно производство и прекратява преписката за трети път.

Според сведенията на Гешев, стопанисващият базата с бунгалата Тодор Тодоров го заплашил с прокурорка, с която живеел на съпружески начала. Те са изкупили голяма част от бунгалата в района, според хора от Китен. Тодор Тодоров пък незаконно си бил надстроил бунгалата, а целта му била да закупи, колкото може повече от тези на горските стопанства. В кавгата с Гешев се намесили и имената на министър Порожанов, както и Областния управител на Бургас…

Не се наемаме да гадаем дали въпросната прокурорка се казва Цанка Богомилова или е нейна колежка, но фактите по случая говорят, че „има нещо гнило в Дания.“

„Нямам представа какво се случва, но това е много по-абсурдно от всичко, което съм срещал в живота си до момента“, казва Гешев.

В резултат на нова жалба на Ангел Гешев от Окръжна прокуратура издават постановление, с което прокурор Величка Костова образува наказателно производство за противозаконното унищожение на двете бунгала, а досъдебното производство е изпратено на Районна прокуратура. Постановлението не подлежи на обжалване, а до него се стига заради пропуските направени от Цанка Богомилова в качеството ѝ на прокурор. Ето какво пише в постановлението на Окръжна прокуратура:

“ Преписка с вх.№521/2017 г. по описа на РП – Царево постъпва за четвърти път в Окръжна прокуратура – Бургас по повод подадена четвърта поредна жалба от Ангел гешев, срещу постановление за отказ да се образува наказателно производство. Жалбата е допустима – подадена е от лице, което съгласно чл. 213, ал.1 от НПК притежава процесуална легитимация да обжалва постановлението за отказ да се образува досъдебно производство, а разгледана по същество е основателна… Обжалваното постановление е незаконосъобразно и необосновано, тъй като по преписката са събрани достатъчно данни за осъществен състав на престъпление с общ характер, не анализирани в нито един от  четирите акта на прокурора от РП- Царево, който първоначално е приел, че са налице административно-правни отношения, а впоследствие – гражданско правни, без да вземе предвид категорично установеното от събраните писмени сведения и обяснения, писма от директори на Държавни горски стопанства и копия от документи, относно факта на извършено събаряне на бунгалата, две от които – предмет на проверката, противозаконно унищожени“.

Предходните откази са на 3 август 2017 г., 6 декември 2017 г. и 25 май 2018 г. , те са били отменяни от Окръжна прокуратура с дадени указания за извършване на конкретни проверовъчни действия, включително и образуване на наказателно производство.

Интересно е, какво следва от тук насетне.