Централната избирателна комисия служебно разпредели местата в Районната избирателна комисия за изборите за членове на Европейския парламент на 26 май 2019 г., в нашия избирателен  район. Това се случи вчера след като на проведените от областния управител Стефан Мирев консултации, не бе постигнато съгласие относно разпределението на местата. РИК се състои от 15 членове, както следва:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Георги Лазаров Добрев
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:: Васил Стефанов Мезов
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Цветелина Максимова Абаджиева
СЕКРЕТАР: Васвие Байрамалиева Мехмедова
ЧЛЕНОВЕ: Янчо Николов Дрянов
Сашо Асенов Гешев
Иванка Николаева Лумбева-Гавурова
Диана Ангелова Тумбева
Виолета Стефанова Ценова
Атанаска Стоичкова Гочева
Цветанка Иванова Христоскова-Гаджева
Петър Георгиев Мулешков
Златина Красимирова Мартинова
Стойко Николов Власев
Ивайла Николова Георгиева

Районната избирателна комисия встъпва в правомощията си от днес 6 април 2019 г.