Асарел Медет АД – гр. Панагюрище

ПРОДАВА СЛЕДНИТЕ УПОТРЕБЯВАНИ АВТОМОБИЛИ:

№ по ред Марка, модел Година на производство Пробег, км Мин. ценав лв. без ДДС
Great Wall STEED 5PA 0705 BH 2012 116 000 5 460 лв.
Great Wall STEED 5PA 7634 BH 2012 63 550 7 000 лв.
Great Wall STEED 5PA 7579 BH 2012 104 312 5 600 лв.
Great Wall STEED 5PA 7581 BH 2012 63 000 7 350 лв.
Great Wall STEED 5PA 7582 BH 2012 95 000 5 705 лв.
Toyota RAV-4РА 1616 АА 1998 481 330 1 610 лв.
ВАЗ 21213 (Лада Нива)РА 4739 АМ 2004 118 232 3 710 лв.
ВАЗ 21213 (Лада Нива)РА 4641 АМ 2004 121 000 2 170 лв.
ВАЗ 21214 (Лада Нива)РА 1358 ВВ 2008 81 102 3 710 лв.

 

Продажбите ще се извършват чрез набиране на оферти при посочените начални минимални  цени.

Офертите се подават в срок до 22.04.2019 г. по един от следните два начина:

  • Запечатани в плик и адресирани на вниманието на Директор „Одит и контрол“ с надпис: „Оферта за избор на купувач на автомобил“

със забележка „Да се отвори само в присъствието на определената за целта комисия

  • Изпратени на email: pbox@asarel.com лично на вниманието на Директор „Одит и контрол“.

Оглед на активите може да се прави всеки работен ден от 900 до 1500 часа след предварителна заявка на тел. 0357/ 60 435 или 60 447 .

За допълнителна информация: Даниела Ранчева, тел.: 0357/60 435.