Община Пазарджик ще направи предложение пред Агенция „Пътна инфраструктура” /АПИ/ към Министерство на регионалната развитие и благоустройството да извършва поддръжка за своя сметка на участъци от републиканските пътища на нейна територия, както следва:

  • 8 Е-80/Е-85** (път първи клас) – от гр. Пазарджик до отбивката за с. Мокрище;
  • 3703 (път трети клас) – от гр. Пазарджик до с. Добровница;
  • 8003 (път трети клас)- от с. Черногорово до отбивката за с. Росен.

В резултат на горното, се очаква, в тези участъци, да не се заплаща такса за ползване на пътната инфраструктура – винетна такса.

Сега цитираните републикански пътища са в утвърдения с Решение № 945 на Министерски съвет от 01.12.2004 г. списък на републиканските пътища, за които се събира такса за ползване на пътната инфраструктура – винетна такса, на основание чл.10 от Закона за пътищата, обн., ДВ, бр. 109 от 14.12.2004 г., изм. и доп., бр. 61 от 10.08.2012 г. /Приложение № 2/.