По предписание на РИОСВ за три месец са прекратени строителните дейности по изграждането на моста от Острова към Зоната на здравето, съобщи днес кметът Тодор Попов. Мотивите на Регионалната инспекция по опазване на околната среда са, че през този пеиод се извършва размножаването на речните обитатели и това би повлияло на екосистемата в Марица. До момента, в който строителната дейност ще бъде възстановена, ще се изграждат подстъпите за моста на двата бряга.