На 12-тия ден на пролетния месец април своя имен ден празнуват дамите, носещи красивото име Деница. Деница е славянско име, което означава родена на зазоряване. Това е и славянското наименование на планетата Венера, наречена така, защото е първата и последната звезда, която се показва не небето. Името Деница много хубаво и специално, защото Деница е първият ангел качил се на небето. Той злоупотребил със свободата си обаче, възгордял се и с падането си увлякъл безплътните сили. Така се появило злото и демоните.

На Църквата Божия са известни имената на седем ангели, които винаги стоят пред престола на Господа със своето особено служение. След Михаил и Гавриил са: Рафаил – церител на недъзите, Уриил – просветител на душите, Салатиил -молител и застъпник пред Бога, Йехудиил – прославител на Господа, Варахиил – подател на Божиите благословения. Всички ангели са пазители на човеците. Хората се молят да ни пазят от изкушенията на злите духове. Всеки, кръстен в Христовата вяра, има своя ангел пазител, който се моли за него на Бога, съветва го да върши добри дела, внушава му благочестиви мисли и скърби за него, когато греши и забравя Божиите заповеди, обясняват отците.

Жените с името Деница празнуват имен ден днес и/или на 8 ноември – Архангелов ден.