Сърце за събиране на капачки в подкрепа на каузата „Пазарджик обича“ вече има и в брациговското село Исперихово. То е разположено пред кметството, съобщи инициаторката Екатерина Стоянова. Събраните средства ще бъдат дарени на микропедиатричното отделение на МБАЛ – Пазарджик. Нашето Испериховско „Сърце“ за капачки се намира пред кметството, допълни тя.

„Пазарджик обича“ е кауза на Съвета за младежка политика в областния град, тя бе публично обявена преди няколко месеца и от тогава насам срещна широка публична общественост. Веднъж в месеца до „Сърцето“ на Пазарджик се организират и пунктове за предаване на хартия, пласмасови изделия и шишета.