Литературният критик Никола Иванов представи студиата си „Иван Динков. Един от поколението“ по време на Национална научна конференция, посветена на 60-годишнината от смъртта на Пеньо Пенев.

Тя започна в Димитровград вчера и ще приключи днес. Организирана е от Дом-музей „Пеньо Пенев“, Историческият музей, Национален литературен музей-София и Института за литература-БАН. „Талант и власт. Неща премълчавани“ е мотото на конференцията. В зала „Гроссето“ форумът бе открит от кмета на общината Иво Димов, директора на Националния литературен музей Атанас Капралов и директора на димитровградския музей Елена Георгиева.

Десетки литературоведи се включиха в работата на конференцията, сред тях е и друг пазарджиклия поетът Иван Есенски, който е участвал с доклад посветен на Стоян Бакърджиев.

КОГАТО СЕ НАЛИВАХ ОСНОВИТЕ
Пеньо Пенев
Ще догоряват залези и хора,
и спомени, и чувства, и мечти:
ще отцъфтят салкъмите на двора,
вечерник в клоните ще зашепти.
Живота своето от нас ще вземе
и весело ще пей като капчук,
когато за наследници след време
ще дойдат нашите потомци тук.
Сърцата си пак в песни ще разказват
и пак ще вият птичките гнезда,
и все така на майчината пазва
ще грее златна рожбица звезда.
Ще има пак синчец и теменуги
и погледът им син ще бъде пак –
но хората ще бъдат вече други
и друг – денят на бащиния праг.
Дали ще им разкаже с памет свежа
историята или ще мълчи
как избуяваше у нас надежда,
поливана от плачещи очи…