23равногор

Сто и десет години от създаването си отбеляза днес екипът на Народно читалище „23-априлий 1876 – 1909 г.“ в брациговското село Равногор. Тържеството бе посветено и на 143 г. от избухването на Априлското въстание, в което жители на селото са се включили активно. Цветя на признателност бяха поставени пред паметника на поп Ангел Сандъкчиев. 448 равногорци са взели участие във въстанието, като са се присъединили към Брациговския въстанически пункт.

В Читалището в Равногор „23-ти април 1876 г. – 1909″ работи библиотека, в която над 9 000 тома са на разположение на близо 250 читатели средно годишно. Към читалището функционира самодейна фолклорна група от 15 човека. Тя взима активно участие във всички традиционни чествания в село Равногор. През 1852 г. е открито килийно училище към църквата, където свещеникът на селото преподавал черковнославянски. През 1893 г. се появява и първото светско школо, което се разраства до 30-те години на миналия век. Поради демографския срив в района то е закрито през 2009 г.