Разпятието на Исус Христос и Неговото възкресение са двете най-важни събития в човешката история според християнската религия. Разпети петък се отбелязва като денят, в който Исус Христос е бил качен на кръста. Според изследователите на библейските факти, той е издъхнал около 18 ч. , „а от тогава насам в същия ден и час от небето завалява дъжд. Природата също отбелязва тъжното събитие. Сякаш птиците спират да пеят, дребните твари да жужат и светът онемява пред болката от тази огромна скръб“ – отбелязва Атонският монах Василий, който тръгнал по дирите на Христовите изпитания. Дали това е истина? Преценете сами. Днес е Разпети петък.

Четирите Евангелия разказват, как в този ден Исус е претърпял безброй поругания, мъка и неимоверни страдания. Множествата крещят „разпни го“ пред Пилат Понтийски, който го осъжда на бичуване и кръстна смърт. Същите тези множества, които са Го посрещнали като Месия в Йерусалим, викайки „осанна“, очаквали не спасение на душите си и мъдрост, а освобождаване от римското подтисничество.

Това е денят, в който Исус Христос е разпънат на кръста, изоставен, поруган и сам. Принесен е в жертва за греховете на цялото човечество, за да може всеки, който повярва в Него да не погине, но да има вечен живот.

Заедно с Него, същия ден са разпънати на кръст и двама разбойници. Единият му се присмива, другият Го моли за спасение, а Исус му прощава греховете и го приема. Независимо от жестокостта на хората, Той казва: „Боже прости им, защото те не знаят какво вършат“.  Според Евангелията, Христос е разпънат към 6 часа следобед, тогава настъпва слънчево затъмнение, а при издъхването Му, три часа по-късно става земетресение. От явленията хората се изплашили и се разбягали.

Във всичките четири Евангелия от Новия завет се говори за разпъването на Христос. Тези автори ни дават писмени записи на древната римска практика. Ето няколко основни точки на времето на разпъването:

  • Исус беше арестуван в Гетсиманската градина (Марко 14:43-52).
  • Исус издържа шест съдебни процеса – три от еврейски лидери и три от римляните (Йоан 18:12-14, Марко 14:53-65, Марко 15:1а, Марк 15:1б-5, Лука 23:6-12, Марко 15:6-15) Исус преживя болезнен побой, бичуване и подигравки (Марк 15:16-20)
  • Пилат се опита да постигне компромис с религиозните водачи, заповядвайки Исус да бъде бит, но това действие не ги удовлетвори. Пилат предаде Исус, за да бъде разпнат (Марко 15:6-15)
  • Исус беше подиграван от войниците, те Го облякоха в морава мантия и Му сложиха корона от тръни (Йоан 19:1-3)
  • Исус беше разпнат на Голгота, което означава Място за мъчение (Марко 15:22) Небето стана тъмно в продължение на три часа (Марко 15:33).
  • Исус извика: „Отче! В Твоите ръце предавам духа си!” и умря (Лука 23:46).

Писателят Артър В. Пит го описва така: „С кървящ гръб, носещ кръста Си под топлината на вече почти обедното слънце, Той [Исус] пътуваше до грапавите височини на Голгота. Достигайки определеното място на екзекуция, ръцете и краката Му бяха приковани на дърво. В продължение на три часа Той висеше там под безмилостните лъчи на слънцето, парещи Неговата глава с корона от тръни. Това бе последвано от три часа на тъмнина, сега свършено. Тази нощ и този ден бяха часове, в които беше концентрирана цялата вечност.”

Спасителят на света се появи след три часа на тъмнина, през които бе отделен от Бог Отец. Защо Отец се обърна от Него? Против същността на Бог е да се изправя пред греха, затова Бог се оттегли от общуване със Сина Си, докато Исус понесе вината за греха на света.

Разпъването на Исус Христос – Неговото погребване и възкресение

След разпъването на Исус Христос, Йосиф от Ариматея поиска от Пилат тялото на Исус. Йосиф получи разрешение да погребе Исус, така че той донесе висон, уви тялото, положи Исус в гробница и търкулна голям камък на целия вход. Исус беше в гроба в продължение на три дни.

След съботата, Мария Магдалина, Мария (майката на Исус) и Саломе приготвиха аромати да помажат тялото на Исус. Когато пристигнаха на гроба, камъка вече беше отвален! Те влязоха в гробницата, където един ангел каза: „Не се тревожете… Вие търсите Исус Назарянина, който беше разпънат на кръста. Той възкръсна! Той не е тук. Вижте мястото, където Го положиха. Но отидете, кажете на учениците Му и Петър, „Той ще ви предвари в Галилея. Там ще Го видите, точно както Той ви беше казал” (Марко 16:6-7).