ЦИК определи 3000 избирателни секции в страната за машинно гласуване при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

В петдесет и едно населени места и градове в област Пазарджик ще има възможност за машинно гласуване. Най-много автомати ще бъдат разположени на територията на Пазарджик, а в избрани села от областта ще има по един. Поне по един ще има и в общинските центрове. Ето и целия списък:

1.БАТАК
пл.“Освобождение“ № 2, НЧ „Четвърти май – 1897г.“
     1104.  130300004
ул.“Братя Ванчеви“ № 4,кафе-аператив“Ръжанка“
     1105.  130300001
2.БЕЛОВО
ул.Орфей №4 Читалище Ритуална зала
     1106.  130400002
3.БРАЦИГОВО
Сградата на общ. Брацигово,ул.“Атанас Кабов“ №6а
     1107.  130600001
ул.“Христо Гюлеметов“ №1,Клуб на пенсионера
     1108.  130600004
4. ВЕЛИНГРАД
ДГ „Фантазия“ ул.“Димитър Масларов“№3
     1109.  130800012
ДГ“Еделвайс“,кв. Чепино,ул“Добри Чинтулов“№4
     1110.  130800018
ДГ“Радост“, бул“Сьединение“№139
     1111.  130800006
Клуб на пенсионера,ул“Вл.Черноземски“№3,кв. Каменица
     1112.  130800003
СУ“В.Левски“,ул“Кристал“№4
     1113.  130800015
Център за подкрепа на личностното развитие-ОДК, ул“Т.Стайков“ №5
     1114.  130800009
Ч-ще“Св.Св.Кирил и Методий“, пл.“Македония“ №1
     1115.  130800021
5. ВЕТРЕН
УЛ. “ ПЕТДЕСЕТ И ВТОРА“ №2,ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“
     1116.  132900014
     1117.  132900017
6.КОСТАНДОВО
пл.“Европа „№1, ОУ“Неофит Рилски „/централен вход/
     1118.  132400011
7. ПАЗАРДЖИК
V Прогимназия „Св.Св. Кирил и Методий“ на ул.“Бузлуджа“ № 59
     1119.  131900044
V Прогимназия“Св.Св. Кирил и Методий“ на ул.“Бузлуджа“ № 59
     1120.  131900083
VІ ОУ „Любен Каравелов“ на ул.“Панайот Волов“
     1121.  131900065
VІІ ОУ „Христо Ботев“ на ул.“Д.Греков“ № 60
     1122.  131900028
     1123.  131900037
     1124.  131900074
Библиотека „Никола Фурнаджиев“ на ул.“Любен Боянов“ № 3
     1125.  131900001
Гимназия „Иван Аксаков“ на ул.“Сан Стефано“ № 1
     1126.  131900007
ДДМУИ „Вяра, Надежда и Любов“ на ул.“Райко Алексиев“
     1127.  131900059
ІV ОУ „Христо Смирненски“ на бул.”Кн.Мария Луиза“
     1128.  131900034
ІІ ОУ „Стефан Захариев“ на ул.“Васил Петлешков“ № 1
     1129.  131900050
НУ „В. Друмев“, ул.“Булаир“№25
     1130.  131900090
НУ „Васил Друмев“ на ул.“Булаир“ № 25
     1131.  131900031
НУ „Георги Сава Раковски“ на ул.“Гарибалди“ № 5
     1132.  131900086
НУ „Никола Фурнаджиев“ на ул.“Ц.Церковски“ № 1
     1133.  131900013
Областен съвет на СОСЗ на ул.“А.Стамболийски“ № 16, етаж ІІ
     1134.  131900010
ОДЗ „Здравец“ на ул.“В.Априлов“
     1135.  131900056
ОДЗ № 6 „Юрий Гагарин“ на ул.“Осми Март“
     1136.  131900071
ПГФР/бивша Професионална гимназия по облекло/,ул.“Граф Игнатиев“ № 3а
     1137.  131900004
Професионална гимназия по Икономика и менинджмънт ул.“Осми март“ № 1
     1138.  131900016
СОУ  „Д-р Петър Берон“ на ул.“Н.Бозвели“ № 27
     1139.  131900022
СОУ „Георги Брегов“ на ул.“Г.Бенковски“
     1140.  131900080
СОУ „Димитър Гачев“ на ул.“Рила“ № 2
     1141.  131900077
СОУ“Георги Бенковски“ на бул.“Христо Ботев“ № 99
     1142.  131900068
Спортна зала „Младост“ на ул. „Ал. Стамболийски“ № 52
     1143.  131900041
ЦДГ „Зорница“ на ул.“Пловдивска“
     1144.  131900053
Център за СОП/бивше ПУ „Ив.Вазов“,ул.Веслец“ № 2а
     1145.  131900025
     1146.  131900047
Читалище „Христо Ботев“ на ул.“Г.Бенковски“
     1147.  131900062
8. ПАНАГЮРИЩЕ
ОУ „20 Април“, ул. „Н. Мареков“ №8
     1148.  132000002
     1149.  132000005
     1150.  132000008
ОУ „проф. М. Дринов“, ул.“Делчо Спасов“№1
     1151.  132000014
     1152.  132000017
ПГИТМТ, ул. „Петко Мачев“ №4
     1153.  132000011
9.ПЕЩЕРА
ОУ „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ“,ул. „Йордан Ковачев“№30-34
     1154.  132100003
ОУ „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ“ул. „Йордан Ковачев“№30-34
     1155.  132100006
ОУ „П.Р.Славейков“, ул.Г. Кьосеиванов“№3
     1156.  132100018
ОУ „ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ“ул. „Васил Левски“№3
     1157.  132100012
ПГ ХВТ“АТ.ЧЕНГЕЛЕВ“, ул.“Чаталджа“№1
     1158.  132100015
Търговски обект, ул. „Симон Налбант“№53
     1159.  132100021
УЛ.“Васил Левски“№3,ОУ „Патриарх Евтимий“
     1160.  132100009
10. РАКИТОВО
ул.“Братя Кръстини „№ 2, ПУ „д-р Петър Берон-интернат“ /южен вход/
     1161.  132400002
ул.“Вела Пеева „№46, ОУ“Христо Ботев „
     1162.  132400008
ул.“Яне Сандански „№2, сградата на бившето ПУ“д-р Петър Берон“
     1163.  132400005
11. СЕПТЕМВРИ
Бул, „БЪЛГАРИЯ“ №72, ПГМСС-техникум
     1164.  132900008
Бул. „БЪЛГАРИЯ“ №77, Клуб на пенсионера
     1165.  132900005
УЛ, „СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИИ“№115, НУ „В.Левски“
     1166.  132900002
12. СТРЕЛЧА
НЧ“Просвещение 1871″, клуб на пенсионера, пл.“Дружба“№1
     1167.  133200001
СУ „Св.Св. Кирил и Методий“, бул. „България“№69
     1168.  133200004
13. СЪРНИЦА
Младежки дом, ул. „Свобода“№13, ет.2, библиотеката
     1169.  133900002
13. АКАНДЖИЕВО
с.Аканджиево-Читалище/пен.клуб/,ул.“1-ва“№20
     1170.  130400012
14. АЛЕКО КОНСТАНТИНОВО
ОУ „Свети Климент Охридски“
     1171.  131900151
15. БОШУЛЯ
УЛ. “ ПЪРВА“ №27а, клуб на пенсионера
     1172.  132900009
16. БРАТАНИЦА
ОУ ”Христо Ботев”
     1173.  131900155
17. БЯГА
ул.“Първа“ №35, Спортна зала
     1174.  130600009
18.ВАРВАРА
УЛ. “ ПЪРВА“№21, Читалище
     1175.  132900011
19. ВЕЛИЧКОВО
ОУ „Васил Левски“
     1176.  131900157
20 . ГЛАВИНИЦА
ОУ ”Христо Ботев”
     1177.  131900160
21. ГРАШЕВО
ОУ „Васил Левски“, ул. „Никола Ихтимански“№16
     1178.  130800041
22. ДИНКАТА
ул.“Първа“ № 2, Народно читалище „Пробуда-1914г.“
     1179.  131400003
23. ДОБРОВНИЦА
Салона на НародноЧиталище „Просвета-1928г.“
     1180.  131900164
24. ДОРКОВО
ул.“ Христо Ботев „№2, ОУ „Христо Ботев „
     1181.  132400014
25. ДРАГИНОВО
Читалище „М. Драгинов“ ул.“Иван Вазов“№1
     1182.  130800037
26. ЕЛШИЦА
Читалище „Васил Левски“, пл. „Димитър Благоев“№1
     1183.  132000020
27. ЗВЪНИЧЕВО
ОУ ”Васил Левски”
     1184.  131900167
28. ИВАЙЛО
ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“
     1185.  131900170
29. ИСПЕРИХОВО
ул.“Тридесет и девета“ №10,ОУ „Хр.Ботев“
     1186.  130600012
30. КАРАБУНАР
УЛ. „Първа“ №36, бивша сладкарница
     1187.  132900025
31 .КОВАЧЕВО
УЛ. „СЕДМА“ №14, ОУ „Св. СВ. Кирил и Методий“
     1188.  132900022
32. КОЗАРСКО
ул.“Двадесет и шеста“ №3, Клуб на пенсионера
     1189.  130600014
33. КРЪСТАВА
ОУ „В. Левски“, ул.“Грънчарица“№1
     1190.  130800056
34. ЛЯХОВО
Читалището „Св.Св.Кирил и Методий“
     1191.  131900171
35. МАЛО КОНАРЕ
ОУ “ Св.Св Кирил и Методий“
     1192.  131900174
36. МЕНЕНКЬОВО
с.Мененкьово,Основно училище,ул.“25-та“ №1
     1193.  130400006
37. МОКРИЩЕ
Клуб на пенсионера /сградата до читалището/
     1194.  131900178
38. ОБОРИЩЕ
Читалище „Св. Св. Кирил и Методий“, ул. „Подполковник Рашев“ №52
     1195.  132000023
39. ОВЧЕПОЛЦИ
КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА
     1196.  131900193
40. ОГНЯНОВО
КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА
     1197.  131900203
41. ПАТАЛЕНИЦА
Клуб на пенсионера в читалище „Св. Панталеймон-1909“
     1198.  131900182
42. ПОПИНЦИ
Читалище „Искра 1872“, ул. „Георги Димитров“ №34
     1199.  132000026
43. РАДИЛОВО
Клуб на пенсионера, ул.“Г.Ангелиев“№39
     1200.  132100027
44. РОХЛЕВА
КМЕТСТВОТО
     1201.  130800047
45. САРАЯ
ОУ „ХРИСТО БОТЕВ“
     1202.  131900183
46. СЕСТРИМО
ул „Първа“ №71 Читалище-Заседателна зала
     1203.  130400009
47.  СИМЕОНОВЕЦ
УЛ. „ПЪРВА“ №36, Читалище
     1204.  132900029
48. ЦЕРОВО
ул.“Първа“ № 032,Народно Читалище „Георги Бенковски-1900г.“
     1205.  131400007
49. ЦРЪНЧА
бивше ОУ „Васил Левски“
     1206.  131900202
50. ЧЕРНОГОРОВО
Прогимназия “ Асен Златаров“
     1207.  131900192
51. ЮНАЦИТЕ
ОУ „ХРИСТО БОТЕВ“
     1208.  131900189