с. Аканджиево

Паметник на загиналите във Втора световна война 1939 – 1945 г.

с. Алеко Константиновo

Паметник на загиналите във Втората световна война 1939 – 1945 г. и в „антифашистката борба“.

гр. Батак

Паметник на загиналите Балканските войни 1912 – 1913 г., Първата световна война 1914 – 1918 г. и във Втората световна война 1939 – 1945 г.

Паметник „Две епохи – един идеал – Свободата“

с. Братаница

Възпоменателна плоча на загиналите в Балканските войни 1912 – 1913 г. и в Първата световна война 1914 – 1918 г.

с. Баткун

Възпоменателна плоча на загиналите в Балканските войни 1912 – 1913 г. и в Първата световна война 1914 – 1918 г.

гр. Белово

Паметник на загиналите във Втората световна война 1939 – 1945 г.

с. Бошуля

Възпоменателна плоча на къщата, където е пренощувал с щаба си генерал Гурко. Рускотурска война 1877 – 1878 г.

гр. Брацигово

Възпоменателна плоча на опълченеца Тодор Чонов, участник в спасяването на Самарското знаме

Паметник на Освободителите, поставен на мястото където са били посрещнати руските войски през 1878 г., в началото на града в местността Банището

с. Величково

Паметник на загиналите във Втората световна война 1939 – 1945 г. и в „антифашистката борба“. Изграден е от местни майстори. Бетон и мрамор.

Възпоменателна плоча на Иван Чипилов, загинал във Втората световна война 1939 – 1945 г.

с. Ветрен

Паметник на загинали в Априлското въстание, Сръбско-българската война 1885 г., Балканските войни 1912 – 1913 г., Първата световна война 1914 – 1918 г. и във Втората световна война 1939 – 1945 г.

Паметник на капитан Ян Адамович Банерский от 123 пехотен Козловски полк, загинал до селото.

Руско-турска война 1877 – 1878 г. Паметник на руските освободители войски. Намира се северозападно от селото.

с. Ветрен дол

Паметник на загиналите в Априлското въстание, Балканските войни 1912 – 1913 г., Първата световна война 1915-1918 г. и във Втората световна война 1939 – 1945 г. Изграден е през 1962 г. по проект на Ст. Тодоров. Мрамор.

гр. Велинград

Паметник на загиналите в Балканските войни 1912 – 1913 г. и в Първата световна война 1914 – 1918 г. Квартал Чепино. Паметник на загиналите в Балканските войни 1912 – 1913 г. и в Първата световна война 1914 – 1918 г. Квартал Каменица.

с. Виноградец

Паметник на загиналите в Балканските войни 1912 – 1913 г. и в Първата световна война 1914 – 1918 г.

Възпоменателна плоча за загиналите във Втората световна война 1939 – 1945 г.

с. Габровица

Паметник на загиналите в Балканските войни 1912 – 1913 г., Първата световна война 1914 – 1918 г. и във Втора световна война 1939 – 1945 г.

с. Главиница

Възпоменателна плоча на загиналите в Балканските войни 1912 – 1913 г. и в Първата световна война 1914 – 1918 г.

с. Говедаре

Паметник-чешма на загиналите в Балканските войни 1912 – 1913 г., Първата световна война 1914 – 1918 г. и във Втора световна война 1939 – 1945 г.

с. Дебращица

Паметник на загинали в Балканските войни 1912 – 1913 г., Първата световна война 1914 – 1918 г. и във Втора световна война 1939 – 1945 г.

с. Динката

Възпоменателна плоча на загиналите в Балканските войни 1912 – 1913 г.

с. Добровница

Възпоменателна плоча на загиналите във Втората световна война 1939 – 1945 г.

с. Долно Левски

Паметник на загиналите във Втората световна война 1939 – 1945 г. и в „антифашистката борба“. Изграден е от местни майстори. Бетон.

с. Елшица

Паметник на загиналите във Втората световна война 1939 – 1945 г.

с. Звъничево

Възпоменателна плоча на загиналите в Балканските войни 1912 – 1913 г. и в Първата световна война 1914 – 1918 г.

с. Исперихово

Възпоменателна плоча на загиналите в Балканските войни 1912 – 1913 г. и в Първата световна война 1914 – 1918 г.

с. Калугерово

Паметник на загиналите в национално освободителните борби и във Втората световна воина 1939 – 1945 г. Надпис: „Никола Ръжанков – сподвижник на В. Левски, Бойко Гащанов – хайдутин, Гина Калчакова – куриер на Априлското въстание, Теофил Бейков – събрат на Бенковски, Тома Сираков – Хвърковатата чета, Захари Сираков – Хвърковатата чета, Кузман Димитров – Хвърковатата чета, Иван Кръстев – Хвърковатата чета, Стоян Титков – Хвърковатата чета, Никола Лазаров – Хвърковатата чета, Кръстан Василов – Хвърковатата чета, Иван Чукуранов – Хвърковатата чета, Георги Велчев – Хвърковатата чета, Атанас Тренчев – Хвърковатата чета, Илия Чергаров – Хвърковатата чета, Георги Чукуранов – Хвърковатата чета, Ангел Керемидков – Хвърковатата чета, отец Кирил Слепов – Хвърковатата чета, Иван Сребрин – Хвърковатата чета; Андрея Д. Попов – Септември 1923 г.; Отечествената война – 1944 – 1945 г. – Иван Шипоров роден 1904 г., Йосиф Н. Гинин роден 1913 г., Стоян Ив. Трифонов роден 1917 г., Никола Атанасов Данчев роден 1920 г., Димитър Анд. Попов роден 1921 г., Трифон Тр. Иванов роден 1922 г.“ Изграден е в центъра на селото.

Паметник-чешма на загиналите във Втората световна война 1939 – 1945 г. и в „антифашистката борба“. Изграден е през 1962 г. по проект на М. Ненчев и Д. Карамитев. Брациговски гранит.

с. Капитан Димитриево

Паметник на загиналите в Сръбско-българската война 1885 г., Балканските войни 1912 – 1913 г., Първата световна война 1914 – 1918 г. и във Втората световна война 1939 – 1945 г.

с. Карабунар

Възпоменателни плочи за загиналите в Балканските войни 1912 – 1913 г., Първата световна война 1914 – 1918 г. и във Втората световна война 1939 – 1945 г.

с. Козарско

Възпоменателна плоча на загиналите в Балканските войни 1912 – 1913 г. и в Първата световна война 1914 – 1918 г. Надпис: „В памет на починалите борци от Айданово във войните 1912 – 1913 г. и 1915-1918 г. / Козарското запасно подофицерско дружество „Дядо Милю“ на падналите Айдановски герои във войните / С божията помощ за славата на „Св. Димитър“ / и за спомен на загиналите във войните 1912 – 1918 г. / при царуването на Борис III – цар на българите / съгради се тоя храм паметник от жителите на с. Айданьово през 1925 г. и ся освети на 8 Ноември същата година.“

Следват имената: Константин Стоилов, Георги Илиев, Йордан Стефанов, Груйо Стефанов, Петко Пеев, Тодор Чочков, Илия Манов, Ангел Илиев, Ангел Пенчев, Никола Янакиев, Петър Харизанов, Иван Кръстев, Никола Ячев, Атанас Божков, Симеон Георгиев, Ангел Костадинов, Пею Варадинов, Димитър Петков, Васил Янакиев, Тодор Неделчов, Георги …, Сулюмин Ибишев, Хисан Ибишев, Шабан Байрамов, Али Демиров, Димитър Варадинов. Поставена е над вратите на църквата.

с. Лесичево

Паметник на загиналите в Балканските войни 1912 – 1913 г.

с. Ляхово

Паметник на загиналите в Балканските войни 1912 – 1913 г., Първата световна война 1914 – 1918 г. и във Втората световна война 1939 – 1945 г.

с. Мокрище

Паметник на загиналите в Балканските войни 1912 – 1913 г. с. Момина Клисура Паметник на загиналите във Втората световна война 1939 – 1945 г.

с. Оборище

Паметник на загиналите в Руско-турската война 1877 – 1878 г.

с. Огняново

Паметник на загиналите в Първата световна война 1914 – 1918 г. и във Втората световна война 1939 – 1945 г.

гр. Пазарджик

Възпоменателна плоча за Георги Величков, доброволец от V дружина на Българското опълчение в Руско-турската война 1877 – 1878 г.

Възпоменателна плоча за Аргир Барутчийски, доброволец от III дружина на Българското опълчение в Руско-турската война 1877 – 1878 г.

Възпоменателна плоча за Антон Мумджиев, доброволец от II дружина на Българското опълчение в Руско-турската война 1877 – 1878 г.

Паметник на загинали военни чинове в Балканските войни 1912 – 1913 г. и в Първата световна война 1914 – 1918 г. Намира се в района на военното поделение.

с. Паталеница

Паметник на загиналите в Балканските войни 1912 – 1913 г., Първата световна война 1914 – 1918 г. и във Втора световна война 1939 – 1945 г. Изграден е през 1922 г. и осветен на 1 юни. Разрушен е през 1973 г. Възстановен е през 1992 г. Дарители са З. Арнаудов, Л. Томов. Надпис: „В памет на загиналите от с. Паталеница във войните 1912 – 1913 г.; поручик Стоян П. Халачев, редници Георги Н. Кърпелов, Георги П. Мичев, Гюро Ан. Тотков, Герасим Геров, Иван Тр. Кондаков, Никола Тр. Гурлев, Стоян Сп. Щерев, Иван Сп. Щерев, Нягол М. Шопов, Никола Кацаров, Никола Пеков, Милан А. Т.; 1915 – 1918 г. – капитани Благоя Симонов, Стоян Н. Пандев, ст. подофицер Асен Ат. Попов, редници Атанас Геров, Кръстьо Калвачев, Темелко Овчаров, Тодор Фърцов, Илия Томанчов, Илия М. Минтов, Костадин Пандев, Петър Т. Гивечев, Благоя Дерменджийски, Димитър Пандев; 1944 – 1945 г. – подофицер Благой Янаков, редници Стоян Геров, Костадин Фърцов, Стоил Ив. Мулев. От стария паметник са останали отстрани мраморни плочи.

с. Пищигово

Възпоменателна плоча на Стефан Арахангелов Пачев, загинал във Втората световна война 1939 – 1945 г.

Възпоменателна плоча на Георги Костадинов Ганчев, загинал във Втората световна война 1939 – 1945 г.

с. Попинци

Паметник на Стоянка Н. Карабойчева, загинала във Втората световна война 1939 – 1945 г. Изграден е през 1965 г. по проект на скулптора В. Кадиев и архитект Б. Сапунджиев. Бял мрамор.

с. Равногор

Паметник на загиналите в Балканските войни 1912 – 1913 г. и в Първата световна война 1914 – 1918 г.

с. Радилово

Паметник-чешма на загиналите в Априлското въстание, Балканските войни 1912 – 1913 г., Първата световна война 1914 – 1918 г., Втората световна война 1939 – 1945 г. и в „антифашистката борба“. Изграден е през 1968 г. по проект на скулптора Бл. Илиев и архитект Г. Сарамбелиев. Риолит.

гр. Ракитово

Паметник на загиналите в Балканските войни 1912 – 1913 г. и в Първата световна война 1914 – 1918 г.

с. Розово

Паметник на загиналите в Балканските войни 1912 – 1913 г., Първата световна война 1914 – 1918 г. и във Втората световна война 1939 – 1945 г.

с. Росен

Възпоменателна плоча на Александър Г. Петков, загинал във Втората световна война 1939 – 1945 г. Възпоменателна плоча на Ненчо Ангелов Гърев-Даскала, загинал във Втората световна война 1939 – 1945 г.

с. Сарая

Паметник на загиналите в Балканските войни 1912 – 1913 г., Първата световна война 1914 – 1918 г. и във Втората световна воина 1939 – 1945 г.

с. Сбор

Паметник на загиналите във Втората световна война 1939 – 1945 г. и в „антифашистката борба“. Възпоменателна плоча на Петко Ст. Лулов, загинал във Втората световна война 1939 – 1945 г.

с. Свобода

Възпоменателна плоча на загиналите в Балканските войни 1912 – 1913 г. и в Първата световна война 1914 – 1918 г.

гр. Септември

Възпоменателна плоча на Никола Янков, загинал във Втора световна война 1939 – 1945 г.

с. Смилец

Възпоменателна плоча на загиналите в Балканските войни 1912 – 1913 г. и в Първата световна война 1914 – 1918 г.

гр. Стрелча

Паметник-чешма на загиналите в Балканските войни 1912 – 1913 г. и в Първата световна война 1914 – 1918 г.

Възпоменателна плоча за загинали във Втора световна война 1939 – 1945 г.

с. Тополи дол

Паметник-чешма на загиналите руски войни. Руско-турска война 1877 – 1878 г. Намира се на пътя между селата Тополи дол и Овчеполци.

Възпоменателна плоча на Динчо Стоименов Паров, загинал във Втората световна война 1939 – 1945 г.

с. Хаджиево

Паметник-чешма на загиналите в Балканските войни 1912 – 1913 г. и в Първата световна война 1914 – 1918 г.

с. Црънча

Паметник на загиналите в Балканските войни 1912 – 1913 г. и в Първата световна война 1914 – 1918 г.

Възпоменателна плоча за Александър Д. Хайтов, загинал във Втората световна война 1939 – 1945 г.

с. Черногорово

Паметник на загиналите в Балканските войни 1912 – 1913 г., Първата световна война 1914 – 1918 г., Втората световна война 1939 – 1945 г. и в „антифашистката борба“.

с. Щърково

Паметник на загиналите във Втората световна война 1939 – 1945 г. и в „антифашистката борба“.

с. Юнаците

Паметник на загиналите във Втората световна война 1939 – 1945 г.