Познаваме ли нашите банкноти? Какви са техните защити срещу фалшифициране и как да постъпим, когато съмнителни банкноти попаднат при нас?

През първото тримесечие на 2019 година в Националния център за анализ на БНБ са задържани най-много фалшиви 20-левови банкноти – 153 неистински купюри от общо задържани 293 броя фалшиви български банкноти, циркулирали в паричното обращение. Относителният дял на задържаните в периода януари-март неистински банкноти спрямо общия брой на банкнотите в обращение към края на март 2019 г. възлиза на 0.000065%. Това показват данните, обявени в тримесечното издание на централната банка „Преглед на емисионно-касовата дейност на БНБ януари-март 2019 година“, публикуван на сайта на банката.

През същия период в обращение са били 16 423.4 млн. банкноти, като спрямо края на декември 2018 година те са намалели с 478.2 млн. банкноти.

Делът на общия брой задържани през първото тримесечие на 2019 г. неистински български банкноти от 20лева съставлява 52.22% от всички фалшиви банкноти и представлява 0.000118% от общия брой на намиращите се в обращение в края на март 2019 г. банкноти с този номинал.

В структурата на задържаните неистински банкноти, циркулирали в паричното обращение, с по-малки дялове са тези от 10 и 50 лв., съответно с 28.67% (84 бр.) и 15.70% (46 бр.) . За отчетния период са задържани по четири неистински банкноти съответно от 5 и от 100 лв. и два броя неистински банкноти от 2 лв.

Вашите познания и отговорността ви на граждани ще допринесат да се възпрепятства разпространението на фалшиви парични знаци, а също и да се съхрани доверието на обществото в нашата валута – българския лев. Българските банкноти са национални символи и по уникален начин представят историческото и културното наследство на нашия народ. Банкнотите, с които си служим сега, са в обращение от 1999 година.

Купюрите от 2, 5, 10, 20 и 50 лв. имат втора емисия, а 20-те лева – и възпоменателна банкнота, което позволи на централната банка да разработи и вгради в новите емисии по-сигурни високотехнологични защитни елементи. Те са описани в приетия от Управителния съвет на Българската народна банка през 2009 г. „Стандарт за разпознаване на българските банкноти“. Той съдържа подробна информация за всички истински купюри български банкноти в обращение – дизайн, цвят, размери и защитни елементи. Българските банкноти се произвеждат чрез сложни печатни технологии. Това позволява лесното им различаване от фалшификатите, без да е нужно специално оборудване. Необходимо е само да пипнете, да разгледате и да наклоните банкнотата.

ПИПНЕТЕ

шумящата и твърда хартия.

За да усетите релефния печат, прокарайте пръст по лицевата страна на банкнотата или леко я подраскайте с нокът. Така ще почувствате, че на някои места мастилото е релефно.

РАЗГЛЕДАЙТЕ

банкнотата срещу светлина, за да видите водния знак, осигурителната нишка и номиналната стойност, изписана в регистъра на проглед (изображение, видимо при поставяне срещу източник на светлина). Тези три защитни елемента могат да се видят както от лицевата, така и от обратната страна на всяка истинска банкнота.

НАКЛОНЕТЕ

банкнотата, за да разгледате холограмната лента, а при купюрите от 50 и 100 лв. – и елементите с променящ се цвят. Винаги проверявайте повече от един защитен елемент. Ако имате съмнения, сравнете банкнотата с друга, за която сте сигурни, че е истинска.

Двадесетолевката

07двадесет лева

Лице – портрет на Стефан Стамболов, текстове „Стефан Стамболов“, „1854–1895“ и номиналната стойност, изписана с цифри и думи.

Хартия – тонирана в бледовиолетов цвят; за емисия 2007 г. – в светлосин цвят. Преобладаващ цвят – син. Размери – 131 x 73 мм.

Холограмна лента – изображения на орел, числото „20“ и минитекст „ЛЕВА“, преливащи в различни цветове при промяна на наклона; в емисията от 2007 г. при наклон се редуват изображения на лъв и орел и числото „20“ пулсира, преливайки в различни цветове.

Релефен печат – числото „20“ върху холограмната лента; текстът „ДВАДЕСЕТ ЛЕВА“; портретът на Стефан Стамболов; голямото число „20“; текстът „БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА“; знакът за незрящи – два еднакви кръга.

Гръб – сградата на Народното събрание, скулптурни елементи от Орлов мост и Лъвов мост в София и номиналната стойност, изписана с цифри и думи.

Воден знак – полутоново изображение на портрета от банкнотата, видимо от двете ѝ страни при поставяне срещу светлина; в емисията от 2007 г. – и контрастно изображение на абревиатурата „БНБ“.

Осигурителна нишка – вградена в хартията тъмна метализирана нишка със светъл минитекст „БНБ 20“, видима от двете страни само при поставяне срещу светлина; в емисията от 2007 г. се вижда като прекъсната линия на гърба на банкнотата, която при наклон променя цвета си от зелен в червен и е със специален поляризиращ ефект.

Регистър на проглед – правоъгълно шахматно поле, в което при поставяне срещу светлина и от двете страни се вижда числото „20“.

07двадесет лева -на просвет1