На 10 май 2019 г. Община Пещера и Областен информационен център – Пазарджик организират Ден на отворени врати в античната и средновековна крепост „Перистера“. Събитието е част от общоевропейската кампания „Европа в моя регион“ 2019 г.

Крепостта бе реставрирана по проект „Консервация, реставрация и експониране на антична и средновековна крепост „Перистера“, разположена на хълм „Света Петка”, град Пещера“. Проектът e реализиран по Оперативна програма „Регионално Развитие“ 2007–2013, договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/3.1.-03/2010/039, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/3.1.-03/2010 „Подкрепа за развитието на природни, културни и исторически атракции” с бенефициент Община Пещера.

След изпълнението на проекта антична и средновековна крепост „Перистера” в град Пещера се превърна в атрактивна и привлекателна дестинация за туристи. Реализирането на проектното предложение допринесе за подобряването, обновяването и развиването на туристическите атракции в община Пещера и популяризирането й като място на древна култура.

Чрез мерките по консервация, реставрация, рехабилитация, реконструкция и експониране на историческата забележителност се осигури и повиши атрактивността и достъпността до античната и средновековна крепост „Перистера”, която през 2012 година е обявена за паметник на културата с „национално значение”.

Всички събития свързани с общоевропейската кампания „Европа в моя регион“ 2019 може да следите на следния линк: https://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/communication/euinmyregion/