От Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ напомнят на търсещите работа да бъдат внимателни за своите права при започване на работа.

Предупреждението на инспекцията е предвид стартиралото набиране на персонал за летния туристически сезон. Те посочват, че преди да започнат работа, наетите лица трябва да изискат от работодателя някои основни документи – екземпляр от сключен трудов договор, подписан и от двете страни и копие от уведомлението, с което той се регистрира в НАП.

До работните места не могат да бъдат допускани работници и служители, с които работодателят не е сключил и не е регистрирал в НАП писмен трудов договор. Приходната агенция издава и персонален идентификационен код (ПИК), с който лицата могат по всяко време да установят онлайн дали договорите им наистина са регистрирани в НАП, напомнят от Инспекцията по труда.

При липса на регистрация работодателят може да не внася дължимите данъци и осигурителни вноски върху възнагражденията, от което работещите губят осигурителни права.