09асарел

ПРОДАВА СЛЕДНИТЕ УПОТРЕБЯВАНИ АВТОМОБИЛИ:

 

№ по ред Марка, модел Година на производство Пробег, км Мин. ценав лв. без ДДС
Great Wall STEED 5PA 0705 BH 2012 116 000 2 730 лв.
Great Wall STEED 5PA 7634 BH 2012 63 550 3 500 лв.
Great Wall STEED 5PA 7579 BH 2012 104 312 2 800 лв.
Great Wall STEED 5PA 7581 BH 2012 63 000 3 675 лв.
Great Wall STEED 5PA 7582 BH 2012 95 000 2 853 лв.
ВАЗ 21213 (Лада Нива)РА 4739 АМ 2004 118 232 1 855 лв.
ВАЗ 21213 (Лада Нива)РА 4641 АМ 2004 121 000 1 085 лв.
ВАЗ 21214 (Лада Нива)РА 1358 ВВ 2008 81 102 1 855 лв.

 

Продажбите ще се извършват чрез набиране на оферти при посочените

начални минимални  цени.

Офертите се подават в срок до 23.05.2019 г. по един от следните два начина:

  • Запечатани в плик и адресирани на вниманието на Директор „Одит и контрол“ с надпис: „Оферта за избор на купувач на автомобил“

със забележка „Да се отвори само в присъствието на определената за целта комисия

  • Изпратени на email: pbox@asarel.com лично на вниманието на Директор „Одит и контрол“.

Оглед на активите може да се прави всеки работен ден от 900 до 1500 часа след предварителна заявка на тел. 0357/ 60 435 или 60 447.

За допълнителна информация: Даниела Ранчева, тел.: 0357/60 435.