НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ В ІV КЛАС ПО МАТЕМАТИКА 10 май 2019 г.

 Прочети внимателно задачите от 1 до 16 и огради с кръгче само правилния отговор!

1. Кое от числата е два милиона седемстотин и седем хиляди и седем? А) 2 707 070 Б) 2 707 007 В) 2 707 700

2. Кое от числата е най-малко? А) 56 698 Б) 56 758 В) 56 689

3. Сборът на числата 17 524 и 49 381 e: А) 66 905 Б) 66 805 В) 56 905

4. Разликата на числата 74 901 и 2836 е: А) 72 165 Б) 72 065 В) 72 075

5. Произведението на числата 9865 и 7 е: А) 69 055 Б) 69 025 В) 68 055

6. Произведението на числата 548 и 93 е: А) 6576 Б) 50 864 В) 50 964

7. Частното на числата 63 560 и 7 е: А) 908 Б) 980 В) 9080

8. Частното 37 260:18 е: А) 2070 Б) 207 В) 270

9. Резултатът от пресмятането на израза 255 – 255:15 е: А) 0 Б) 15 В) 238

10. Резултатът от пресмятането на израза 207.5 + 5.103 е: А) 1035 Б) 1138 В) 1550

11. Половинката от сбора на числата 458 и 16 е: А) 237 Б) 474 В) 948

12. На колко дециметра са равни 12 м 20 дм? А) 120 дм Б) 122 дм В) 140 дм

13. Броят на правите ъгли на чертежа е: А) три Б) четири В) пет

14. Броят на триъгълниците във фигурата е: А) пет Б) четири В) три

15. Бедрото на равнобедрен триъгълник e 67 см, а основата му е с 8 см по-малка. Обиколката на триъгълника е: А) 59 см Б) 185 см В) 193 см

16. За подготовка на училищно тържество ученици от трети клас имали 320 лв. Четвъртинката от парите платили за храна, а за 160 лв. купили подаръци. Колко лева са им останали? Решението на задачата е: А) 320:4 + 160 = 240 лв. Б) 320 – (320:4 + 160) = 80 лв. В) (320 – 160):4 = 40 лв. 

Прочети внимателно следващите две задачи, пресметни и запиши отговора на определеното място.

17. Неизвестното число в равенството :8 = 6208 е: _______________ . 18. Намерете лицето на правоъгълник, ако дължината му е 152 см, а широчината му е четири пъти по-малка. Отговор: _____________________

 Прочети внимателно задачата и запиши нейното решение.

19. В голяма концертна зала има общо 12 373 седящи и правостоящи места. За концерт били закупени 2033 правостоящи места и 3 пъти повече седящи места. Колко места са останали свободни? Решение:____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО

Ключ за верните отговори на задачите

Задача №     Верен отговор

1                        Б

2                       В

3                       А

4                       Б

5                       А

6                       В

7                       В

8                      А

9                      В

10                     В

11                     А

12                    В

13                   В

14                  А

15                  В

16                  Б

17            49 664

18           5776 кв. см

19               4241

 

Критерии за оценяване на задачите

Задачи с избираем отговор – от №1 до №16

За верен отговор 1 т. 2. За грешен отговор или за липса на отговор 0 т.

Задачи за допълване на отговор – №17, №18

За верен отговор 1 т.  За грешен отговор или за нерешена задача 0 т.

Задача с разширен свободен отговор – №19 

За правилно решение, записано с числов израз или с последователни стъпки и верен отговор.

Решение: 12 373 – (2033 + 2033.3) = 4241 2 

т. 2.

За правилно записан числов израз без отговор или за частично верен резултат, например: закупените седящи места или общия брой на закупените правостоящи и седящи места. 1 т.

За нерешена или за неправилно записана задача 0 т.