Във връзка с Наредба №13 от 26.08.2016г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни  дейности, БДЖ уведомява, за провеждане на растителнозащитни мероприятия в землищата на населените места в община Стрелча.

На 11 май ще бъде обработвана линията през село Смилец, на 12 май – Дюлево, а на 13 май от залез слънце до 10.00ч. на следващия ден ( в зависимост от метеорологичната обстановка) ще се проведе третиране  с хербицид срещу плевели по обектите на железопътната инфраструктура (гари и спирки) на територията на община Стрелча,  с продукт за растителна защита / препарат – Наса 360 СЛ.

В тази връзка се умоляват гражданите да не допускат домашните си животни на паша в по-горе описаните селища и райони.