Днес в новия квартал на гр.Сърница се състоя церемония по първа копка на започващите два проекта за извършването на основен ремонт и реконструкция на канализацията и улици в гр.Сърница. Финансирането по тях е осигурено от „Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020”, Централния бюджет и общинския бюджет.

18дпс1 18дпс2 18дпс3

Официални гости на церемонията бяха:
г-жа Искра Михайлова – Евродепутат и председател на Комисията по регионална политика в Европейския парламент;
Г-н Сергей Кичиков – Народен представител от групата на ДПС от Пазарджишки многомандатен избирателен район;
Г-н Юмер Хамза – Председател на Областен съвет на ДПС Пазарджик; Г-жа Ализан Яхова – сътрудник в досегашния европейски парламент и бивш изпълнителен директор на ДФ „Земеделие”  Г-н Салих Османджиков – Председател на Общински съвет Сърница; Г-н Халил Байрактар – Зам. кмет на Община Сърница; Г-н Исмаил Молов – Зам. кмет на Община Велинград; Г-н Антон Мехов – Кмет на с. Побит камък; Общински съветници от общините Сърница и Велинград. Също така с присъствието си уважиха мероприятието жители и гости на общината.

Имамът на Централната джамия в гр.Сърница г-н Ахмед Харун прочете молитва-дуа за просперитета и успешното приключване на проектите. Домакинът на събитието г-н Бозов, кмет на Община Сърница, приветства всички с поздравително слово, в което отправи благодарности към всички хора – както на политическо, така и на институционално ниво, които са спомогнали този проект да стане реалност. Г-жа Искра Михайлова пък поздрави Община Сърница за поредния постигнат успех, изрази задоволството си от работата на общинска администрация и пожела на общинското ръководство още много ползотворни начинания за напред за развитието на Община Сърница.
Селвие Джасурова – ръководител на екипа по организацията и управлението на проектите, разясни на присъстващите същността им, предвидените строително монтажни работи и дейности и обектите, които ще бъдат ремонтирани.
Стойността на договора за СМР по обществената поръчка по проект: „Реконструкция, благоустрояване и подобряване на физическата среда на улиците в гр.Сърница” по подмярка 7.2 “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”, на „Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020” е в размер на 1 995 808, 50 лева с ДДС със срок за изпълнение от 4,3 месеца.
Стойността на договора за СМР по обществената поръчка „Изпълнение на СМР на обект: „Доизграждане, рехабилитация и подмяна на съществуващата канализация на улици в гр.Сърница“ е в размер на 645 161,26 лева с ДДС със срок за изпълнение 114 дни.
Съгласно одобрените проекти строително-ремонти дейности ще се извършат на следните обекти:
Ул.”Родопи”;  Ул.”Европа” ; Ул.”Пролет”;  Ул.”Одрин”; Ул.”Римски път” ; Ул.”Широка поляна” ; Ул.”Лале” ; Ул.”Пирин” ;Ул.”Четъма” ; Ул.”Валтата”; Ул.”Дунав”; Ул.”Гарвана”.
Церемонията приключи с курбан, който бе даден от Община Сърница, за благополучието и просперитета на проекта.

Купуването и продаването на гласове е престъпление!