Скъпи колеги, братя и сестри синдикалисти от Синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“,
24-ти май е не само най-светлия и значим наш просветен и културен празник, но той е и националния ни жалон към бъдещето, защото без образование, просвета и култура няма общество, няма нищо!
На този ден всички учители, просветни и културни дейци, синдикални активисти, възпитатели, помощният училищен персонал, всички ние сме с високо вдигната глава, защото без нас няма национално развитие. Сигурно и ние не сме безгрешни, но в живота си имаме най-важната и отговорна мисия – създаване на възпитани и обучени поколения. Затова на този ден, заедно с почитта към грандиозното културно и просветно дело на Светите братя Кирил и Методий, пред които свеждаме глава, ние трябва да празнуваме и нашия професионален празник със светлина в ума и топлина в сърцата!
Желая ви крепко здраве и професионални успехи!
Честит 24-ти май!

Д.Хаджидимитров – председател на Регионален Синдикат Образование (РСО) към КТ Подкрепа Пазарджик