Работни места за лица със средно и основно образованиe

300 Сезонен работник, земеделието
1 Служител резервации
1 Кредитен администратор
1 Трудов посредник
2 Общ работник
3 Обущар
13 Охранител
1 Обслужващ работник, промишлено производство
1 Опаковач
1 Производител, матраци/дюшеци
1 Чистач/ Хигиенист
3 Апаратчик, химически процеси
2 Обслужващ, магазин
1 Готвач
1 Камериер/камериерка, хотел
4 Секач
2 Работник, почистване на сечища
3 Машинен оператор, шиене
2 Машинен оператор, обувно производство
Работни места по схема „Младежка заетост”
2 Заварчик
1 Работник,сладкарско производство
1 Машинен оператор, обувно производство
1 Декоратор, грънчарски/ керамични изделия