Със заповед на кмета на община Стрелча Стойно Чачов отмениха бедственото положение за територията на града от тази сутрин. Водоподаването в града е възстановено и няма да бъде раздавана минерална вода и храни. Преди 10 дни кметът бе принуден да обяви бедственото положение и бяха предприети мерки за възстановяването на водоподаването. Тогава след извънредно заседание на Общинския щаб за изпълнение на Общинския план за защита при бедствия и аварии бе взето решение в Стрелча да се обяви бедствено положение, а повод за него бяха последиците и пораженията в района на вододайната зона на града.