Осем средищни училища ще има на територията на община Пазарджик и през следващата учебна година, това е едно от решенията, които предстои да бъдат взети на сесията в четвъртък.

По смисъла на образователното законодателство за средищно се определя държавно или общинско училище по чл.38 ал.1 т.1, 2, 4 и 5 от Закона за предучилищното и училищното образование – начално, основно, обединено  или средно училище, в което се обучават най-малко 10 ученици в задължителна училищна възраст от други населени места, в които няма училище и за които това е училището, осъществяващо обучение в съответния клас и намиращо се на най-малко разстояние, измерено по асфалтирана пътна мрежа.

В контекста на това определение  за учебната 2019/2020 година актуалният списък на средищните училища на територията на Община Пазарджик вероятно ще се запази като миналогодишния. Ето и училищата включени в него:

 НУ „Кирил и Методий” с. Черногорово за учениците от с. Крали Марко, с.Овчеполци, с. Тополи дол, с. Цар Асен и с. Росен, където няма училища. Учениците от селата Цар Асен, Росен и Овчеполци ползват специализиран превоз. Учениците от с.Тополи дол и с. Крали Марко се придвижват по транспортна схема. Общият брой на пътуващите ученици е 40.

ОУ „Асен Златаров” с. Черногорово за учениците от с. Овчеполци, с. Тополи дол и с. Росен, където няма училища. Учениците от селата Росен и Овчеполци ползват специализиран превоз. Учениците от с. Тополи дол се придвижват по транспортна схема. Общият брой на пътуващите ученици е 19.

 ОУ „Васил Левски” с. Величково за учениците от с. Памидово, където няма училище и учениците се придвижват по транспортна схема. Общият брой на пътуващите ученици е 20.

ОУ „Отец Паисий” с. Гелеменово за учениците от с. Априлци и с. Сбор, където няма училище. Учениците от с. Априлци ползват специализиран превоз, а от с. Сбор се придвижват по транспортна схема. Общият брой на пътуващите ученици е 64.

ОУ „Константин Величков” с. Паталеница за учениците от с. Црънча, с. Дебръщица и с. Ляхово, където няма училище. Ползва се специализиран превоз. Общият брой на пътуващите ученици е 62.

ОУ „Стефан Захариев” гр. Пазарджик за децата и учениците от с. Драгор, където няма училище и детска градина. Ползва се специализиран превоз. Общият брой на пътуващите ученици е 65.

ОУ „Св. Климент Охридски” гр. Пазарджик за учениците от с. Добровница, където няма училище. Ползва се собствен превоз. Общият брой на пътуващите ученици е 41.

СУ „Д-р Петър Берон” гр. Пазарджик за учениците от с. Мирянци, където няма училище. Ползва се собствен превоз. Общият брой на пътуващите ученици е 31.