Гимназията по икономика в Пазарджик  посрещна учители и програмисти от Македония и Хърватска по проекта “Образователен модул чрез виртуална реалност”. Международния екип работи  за създаване на приложение за изучаване на точни предмети чрез виртуална реалност.

Директорът на гимназията по икономика в Пазарджик Таня Благова подписа през декември договор с ръководителите на още шест организации от България, Хърватска  и Македония  по проекта “Образователен модул чрез виртуална реалност”, финансиран по Програма ЕРАЗЪМ+. Партньори на ПГИМ  са „Център за устойчивост и икономическо развитие“  гр. Пазарджик, неправителствената организация ЛАГ от Македония, средно училище „Люпчо Сантов“ от гр. Кочани, което ще извърши пилотните дейности, софтуерна фирма „ТехКо Нет“, хърватското средно училище „Лудбрег“ и общинската администрация на Община Лудбрег, Хърватия.

Проектът стартира през ноември 2018 г. и основната му цел е да бъде разработено приложение – модул за изучаване, чрез виртуална реалност на предмети от областта на науката, техниката, инженерството и математиката. Така авторите се надяват да повишат качеството на усвояваните знания по точните предмети в училище и да запалят повече млади хора да изберат инженерни и икономически професии.

До петък екипите от трите училища и НПО ще създадат база от данни с въпроси, на които учениците ще отговарят, след като намерят с мобилен телефон предварително зададена локация в рамките на своя град. Всяко учебно заведение ще участва с най-малко шест отбора с по трима ученици.

Те ще сканират с приложение, което предстои да бъде създадено, логото на проекта и при верен отговор ще събират точки. Състезанието между трите училища ще се проведе онлайн в края на проекта в Македония.  Проектът утре ще бъде регистриран и в платформата eTwining.

26икономика 26икономика1

26икономика2