ПРОГРАМА НА ТРАДИЦИОННИ КУЛТУРНИ ТЪРЖЕСТВА „СЪБОР СЪРНИЦА 2019г.“

23 август 2019г. /Петък/
19:00-19:10 – Откриване на Събора
19:10-20:00 –Читалище “ Просвета 1947” – гр. Сърница
20:00-20:30 – Танцов спектакъл на ТФ „Родопски славей” при СУ -Сърница
20:30-22:00 – Концерт участието на Николай Славеев и бенд
22:00- 23:00- Музикален маратон с участието на Джена

24 август 2019г. /Събота/
11:00 – 12:00 – Магията на българския фолклор- музикална програма с участието на самодейци
12:00-14:00- Фолклорна забава със Савка Сариева и Румен Родопски
14:00-18:00 – Магията на българския фолклор- музикална програма с участието на самодейци
ПАУЗА…
20:00 – Приветствено слово на кмета на Община Сърница г-н Неби Бозов
20:10 –22:10 – Концерт с участието на Росица Пейчева
22:10 – 22:15 – Тържествена заря
22:15- 00:00 – Музикален маратон с участието на Емилия

25 август 2019г./Неделя/
11:00-11:45- Магията на българския фолклор- музикална програма с участието на самодейци
11:45 – 12:00 – Приветствия от официални гости на тържествата
12:00-14:00- Фолклорна забава с орк. „Младост”- Абланица
14:00 -14:30- Магията на българския фолклор- музикална програма с участието на самодейци
14:30-16:00- Концерт на Милко Бошнаков
16:00-17:00- Магията на българския фолклор- музикална програма с участието на самодейци
15:30-19:30- Народни борби

Организаторите си запазват правото на промяна!