Изпълнявайки програмата на Община Сърница в сферата на социалните дейности и благодарение на съвместната ни и изключително ползотворна работа с Агенцията за социално подпомагане успяхме да се преборим за реализирането на още една социална услуга, която ще стартира от началото на месец септември тази година – Дневен център за деца и младежи с увреждания, който ще се намира в гр.Сърница, съобщи кметът Неби Бозов.
Осъзнавайки, че децата и младежите в неравностойно положение са най-уязвимата група от населението ни, като един от моите основни приоритети през тази година бе да им осигуря място, на което да получават адекватни и квалифицирани грижи съобразно техните нужди и потребности от специалисти. Също така работата на Дневният център ще помогне на близките им и най-вече техните родители да се реализират в максимална степен в професионално и трудово отношение като са спокойни и сигурни относно грижите, които се полагат за децата им.
Дневният център ще предоставя социални услуги на деца и младежи до 29 годишна възраст. Надявам се работата му да развие в максимална степен големия потенциал, които имат нашите деца, както и да увеличи възможностите за социална интеграция както на тях, така и на техните близки.
До момента най-близкото населено място, на което се предоставяха подобни услуги, бе Велинград, което за нашите граждани е изключително неудобно и неефективно поради отдалечеността му и необходимостта от ежедневно пътуване по планински път.