„Агро култури 2014“ ЕООД ще проучва строителни материали в площ „Бялата чука“, разположена в землището на с. Ветрен дол, общ. Септември, обл. Пазарджик, реши днес Министерски съвет по време на редовното си заседание. Разрешението за проучване се предоставя за една година. За този срок титулярят ще вложи минимум 55 хил. лева в проучвателните дейности.