Железопътна селекция –  Пловдив уведомява всички пчелари да предприемат необходимите мерки, тъй като по железопътната линия и прилежащите й гари, ще се извърши третиране с хербицид за справяне с нежелана плевелна растителност по железопътната линия и гарите, при определения план – график, както следва:

 

Пореден номер

Междугарие/гара

Брой дни

Дата

1

КРИЧИМ – БРАЦИГОВО

1

01.08.2019г.

2

БРАЦИГОВО – ПЕЩЕРА

1

02.08.2019г.