В двора на детската градина в село Варвара бе направена първа копка за цялостна реконструкция на стария корпус, в който през следващата година ще бъдат настанени децата от новата група.

Преди шест месеца кметът на Общината Марин Рачев пое ангажимент за разкриването на яслена група в ДГ „Слънчево детство” с. Варвара. Припомняме, че това се случи след среща поискана от майките на Варвара със септемврийския градоначалник,  в края на миналата година. Събитието започна с водосвет, който отец Кирил отслужи в двора на детската градина. След това кметът Марин Рачев и отговорникът за строителството в Общината инж. Явор Митев забиха символично кирка и лопата в пясъчника пред старото и неугледно помощение.
Те сториха това в присъствието на директорът на детската градина Маргарита Василева, Лилия Етова, общинският съветник Петьо Кънчев, преподавателският екип и помощният персонал на детското заведение, майки и деца от Варвара. „Обединени в едно, вие майките на Варвара винаги ще бъдете фактор, с който всеки ще се съобразява. Използвайте тази сила. Замислете се защо минералната вода като природно богатство се криеше 60 години от варварци и хората от цялата яка. Гарантирам ви, че с приходите, които ще се реализират от нея, не една, а по две детски градини на година ще могат да се правят, в случай, че кметът ви не защитаваше личните интереси на тези софийски бизнесмени”. – заяви Марин Рачев.
В тази връзка Марин Рачев още веднъж даде да се разбере, че заден ход няма и не може да има в тази посока. „Да, засягат се големи икономически интереси, които са обсебили това природно богатство само за тях. Но не им ли се противопоставим няма как да има бъдеще за Варвара и развитие за региона. Неслучайно е тази агресия от тяхна страна, защото много добре знаят, че в момента, в който се усетят благата от минералната вода – връщане назад няма.

Ние искаме посредством този природен ресурс, който е в земните недра под селото ви да създаваме условия за развитие на туризма, а с приходите от него да обновяваме улиците и всичко, което считате за необходимо. Защо нашите опоненти обаче не го искат, нека те да отговорят”. Накрая кметът пожела безаварийна работа на строителната бригада, която ще извършва ремонта на ДГ „Слънчево детство” с. Варвара и изрази надеждите си, че той ще бъде извършен срочно и качествено.