С огромна тревога следим усложняващата се епизоотична обстановка в страната, свързана с епидемията от африканска чума по свинете (АЧС), съобщи Димитър Петков от БЗНС. Държавата имаше възможност за реакция и адекватни превантивни мерки, но такива не бяха предприети от компетентните държавни органи и организации. Прословутата ограда не бе решението за предпазване от разпространението на АЧС. Тя се оказа поредната удобна възможност някой да се облагодетелства.

Силно сме обезпокоени от продължаващото разпространение на вируса на АЧС. Разтревожени сме от мерките за справяне чрез умъртвяване на всички животни в „задния двор“. Още по-притеснителни са изказаните съмнения относно съществуването на този вирус и внушенията, че това е измислица с цел умъртвяване на животни и умишлено затваряне на животновъдни ферми. Засегнати са дребни и едри фермери.

Тази криза засяга стотици български семейства, струва на държавата милиарди, а сумата нараства всеки ден с всяко ново засегнато стопанство и семейство. Очаква ни голяма епизоотична и икономическа криза в сектор „Земеделие“! Затова БЗНС настоява:

1. БАБХ и Министерството на земеделието и храните да установят еднозначно преносителя на заразата и да ограничат разпространението й в нови региони на България. Ако е необходимо, да се ангажират сили и средства на МВР, МО, държавните горски стопанства, ловни дружини в цялата страна.

2. Да се проведе широка общодостъпна разяснителна кампания за превенция, която да достигне до всички институции и стопани – дребни и едри.

3. Да има адекватни компенсации на всички засегнати производители, както и държавно финансиране за бързи превантивни мерки. Защитата на българската земя, на родното производство и на всички земеделски стопани е отговорна държавна политика, която правителството е длъжно да предприеме в този критичен момент.

И днес има при областния управител заседание на тази тема. Дано да се вземат разумни, законови решения. Необходимо е да не се допусне заразата в южна България, необходими са превантивни мерки, но това не трябва, според нас да става чрез предварително унищожаване на животните в задния двор и то на 20 километра около свиневъден комплекс. Наясно сте какво означава това. Това е лош старт на превантивни действия. Кого унищожаваме!?