Групата на общинските съветници от БСП в Пещера няма да подкрепи актуализацията в Бюджет 2019 г., направена от кмета на Община Пещера Николай Зайчев и която ще бъде обсъждана на днешното заседание на ОбС-Пещера. Според нас причините за това са няколко :

1. По повод предложението за саниране на сградата на Професионална гимназия по хранително-вкусови технологии „ Атанас Ченгелев“ смятаме, че трябва да се проведе публично обществено обсъждане сред жителите на общината дали е целесъобразно да се извърши саниране на сградния фонд на учебното заведение.

Съветниците от групата на БСП в ОбС-Пещера не сме против санирането на сградата, а смятаме, че тъй като става въпрос за изготвянето на технически паспорт и сертификат на сградния фонд, това трябва да се направи от едно следващо управление на община Пещера. Освен това, недоумяваме защо бе изпусната възможността да се кандидатства с проект по Мярка 7.2. от Програмата за развитие на селските райони-за енергийна ефективност, а месец преди предстоящите местни избори ще се харчат пари от бюджета на общината.

2. Тревожен е фактът, че кметът Николай Зайчев прави 5-6 актуализации през годината вместо да се направи план-сметка за предстоящи разходи. В рамките на първия етап бяха санирани частни и публични сгради, през втория предстои да се санират 2 жилищни блока и да се направи фотоволтаични системи на сградите на Домашен социален патронаж, на Дневния център за деца и младежи с увреждания и Дневния център за възрастни хора, където се помещава и Дирекция „ Социално подпомагане“ в Пещера. Етапът, в който кметът Николай Зайчев иска да кандидатства, е трети и за него не е ясно дали ще има финансиране.

3. Изразяваме несъгласие и с нецелесъобразната и тревожна практика в този мандат на кмета Николай Зайчев- да се плащат средства-около 300 000 лв. за изготвянето на проекти, с голяма част от които не се кандидатства или пък не са одобрени.

4. Притеснителен е и фактът, че се правят непрозрачни обществени поръчки, като напр. случая с санкционираните от Комисията за защита на конкуренцията три пазарджишки фирми за картел с цел манипулиране на обществена поръчка в община Пещера по оперативната програма „Региони в растеж“. Сигналът до комисията бе изпратен от регионалното министерство.