Дънер на дърво в училищния двор на СУ“Васил Левски“ в Елин Пелин се превърна в паметник на патрона на школото. Местният резбар Георги Найденов посветил шест дни от живота си, за да превърне стърчащия пън в изящна пластика. По думите му дънерът е бил висок малко над четири метра и е с диаметър от 1.20 м. Дървото е било отсечено, тъй като е било старо и застрашавало живота и здравето на учениците. Резултатът е повече от впечатляващ.