Работни места за лица с висше образование

 

4 Учител, общообразователен предмет в прогимназиален клас

2 Учител, общообразователен предмет в гимназиален клас

1 Техник, горско стопанство

 

Работни места за лица със средно и основно образование

 

1 Зареждач, промишлено производство – ръчно

3 Апаратчик, химически процеси

1  Водач, мотокар

1 Обслужващ магазин

1 Продавач – консултант

5 Общ работник

2 Пазач, въоръжена охрана

1 Чистач/ хигиенист

4 Сезонен работник, земеделие

2 Работник, животновъд