Забранява се дърводобива, брането на гъби, туризма, всички дейности, които биха довели до разпространяването на заразата“, съобщи областният управител Стефан Мирев, след провелото се днес заседание на Областната епизоотична комисия. В област Пазарджик е констатирано второ огнище на Африканска чума при диво прасе. Второто огнище на болестта Африканска чума по свинете /АЧС/ е регистрирано в землището на община Велинград, на територията на държавно ловно стопанство /ДГ
С/ „Алабак“.

На заседанието бе направен цялостен анализ, бяха обсъдени всички мерки, които са предприети от компетентните институции. Те са същите, както и при първото огнище. Днес ще бъде издадена заповед от директора на РДГ-Пазарджик, с която ще се забрани достъпа до инфектираната зона, в която е второто огнище. Забранява се дърводобива, брането на гъби, туризма, всички дейности, които биха довели до разпространяването на заразата“, каза областният управител Стефан Мирев.

На заседанието на Областната епизоотична комисия в Пазарджик бе взето решение да бъде изпратено мотивирано предложение до МЗХГ, компенсация да получат и хората, които са извън 20 км санитарни зони, но доброволно са заколили прасетата от личните си стопанства.

До 5 септември трябва да се извози всичката складирана дървесина, намираща се на територията на инфектираните зони в ДЛС „Чепино“ и ДГС „Алабак“. За да не се стигне до проблеми със снабдяване на хората с дърва за огрев тази дървесина ще бъде извозена при спазване на максимални мерки за сигурност“, каза областният управител Стефан Мирев.

На днешното заседание бе взето решение да бъде отменен и традиционния събор в местността Юндола, който е насрочен за идната неделя – 25 август. „Територията, на която трябва да се състои фолклорния събор попада в инфектираната зона. Струпването на голямо брой хора и превозни средства създава голям риск от разпространение на заразата. Това е и основният ни мотив, за да вземем решение за отменянето на събора“, допълни областният управител Стефан Мирев