Димитър ХАДЖИДИМИТРОВ

Изчетох прословутата Наредба 15 на МОН за професионалното развитие на учителите – 156 стр.! Наистина чиновнически шедьовър, признавам – положен е къртовски труд на образователния бюрократ-стахановец! Впечатляващи сизифови трудови мъки на чиновническия гений!

Целта ли? Поредният опит за окончателно отблъскване на младо попълнение в училище, в комбинация с брутален стрес за действащите учители, директори и дори местна администрация. Периодът съвпада и с оценяването на педагогическия труд през изминалата уч.година – т.н.диференцирано заплащане! Ами то няма да остане „сулук” на даскалите за същинската ни работа от комисии и самооценки, от формуляри и сметки, от портфолия и дигитална бумащина – да преподаваме, да учим децата – защото ще кипи безмислен денонощен труд по „атестацията”!

Поредното гигантско преливане от пусто в празно, съпроводено с чудовищен стрес за педагозите! А иначе некои в образователния бизнес, доволно потриват ръце. Източването ще започне скоро!