Областният управител Стефан Мирев присъства на първа копка на проект „Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за твърди битови отпадъци“ в землището на село Лесичово. След пускането в експлоатация на обновеното регионално депо за неопасни отпадъци край Пазарджик, сметта от община Лесичово се извозва в него. Така старото сметище стана ненужно и след рекултивацията ще се превърне в късче плодородна земя.