Работа за международен шофьор на товарен автомобил, категория С+Е
Описание:Шофьор на товарен автомобил/Международни превози/,категория С+Е с код по НКПД 8332-2006.
       Рувен Транс ЕООД , е компания с 15 годишен опит в международен транспорт-превоз с автовози на територията на цяла Европа и Азия.
Търсят се шофьори на следните позиции:
        Шофьор на товарен автомобил/Международни превози/,с категория С+Е код по НКПД8332-2006
        Условия на труд:
        -Трудов договор-безсрочен с първоначален 6 месечен срок на изпитание
        -Пълно работно време
        -Трудово възнаграждение-съвкупност от твърда работна заплата и командировъчни разходи,регламентирани в Наредбата за командировките в чужбина-съобразно срока на командировката и пропътувани километри
        -Избор на напревление и автовоз от шофьора с цел по-безопасна работа
         Изисквания към кандидата:
        -Свидетелство за управление С+Е с код по НКПД 8332-2006
        -Минимум основно образование
        -Опит като международен шофьор е предимство
        – Позитивно и отговорно отношение към работния процес,мотивация,работоспособност
        Селекция за търсещите
       -автобиография на български език,телефон за контакт
       -възможност веднага да се започне работа при одобрение
На интервю ще бъдат поканени само кандидати, които са одобрени предварително по документи.
Тел. 0879 666 406