Православният храм в Равногор вече е с напълно обновен покрив, а в момента тече ремонт на външните стени на сградата, построена през 1847 г. Църквата е създадена благодарение на усилията на тогавашният управленец на селото Георги Начков, който осъзнава, че без вяра в Бога и без образование селото ще загине. Така се построява първата черква „Св. св. Петър и Павел“, а през 1853 г. Георги Начков открива първото килийно училище в дома си, в което преподава свещеникът на Равногор.

Средствата за ремонта на 172 годишният храм и прилежащите му пространства са отпуснати по проект „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата” от Мярка 7 — „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.