РБ“ Н.Фурнаджиев“ спечели проект на стойност 1200 лв.  за отпечатването на сборник с доклади от юбилейната национална научна конференция „16 десетилетия-от книжовно средище до навигатор в цифровия свят“, която се проведе на 11 април тази година по случай 60 години от създаването на библиотеката и 160 години Библиотечно дело в Пазарджик. Финансирането е осигурено от Министерство на културата- в рамките на сесия“ Помощ за книгата 2019“. В сборника са включени 12 доклада на известни библиотечни експерти и музейни работници.

През м. юли РБ „Н. Фурнаджиев” – Пазарджик кандидатства пред Министерство на културата по обявена конкурсна сесия по Програма „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност” 2019 г. за финансово подпомагане на обществените библиотеки при обновяване на фондовете с книги и други информационни източници, като изготви проект на стойност 21 999,93 лв. При реализирането му във фонда на библиотеката ще постъпят 628 заглавия в 2321 тома. Исканата сума от Министерството е 19 800 лв., а 10% от стойността на проекта – 2199,93 лв. ще се осигури от бюджета на Библиотеката. Включени са заглавия от следните области: художествена литература; художествена литература за деца; хуманитаристика /публицистика, литературна критика и литературна история, история, включително и краеведски изследвания и др.; справочна и друга научна литература, съобразно профила на библиотеката и информационните потребности на читателите на Регионална библиотека „Никола Фурнаджиев” – Пазарджик; Включени са произведения от максимално широк кръг издателства – 61 на брой; включените заглавия на български автори са малко над 20%.С реализирането на проекта „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност” библиотечният фонд се обогатява в съдържателен аспект. По този начин се осъществява и нашата основната мисия на институцията- – библиотеките  да се развиват като центрове на духовност, центрове за придобиване на знания и информация, както и да активизират интереса към книгата и четенето чрез системното обновяване на библиотечните си колекции.