*Снимки: Никола Колев

Малко маймунче, което се роди преди около месец, се превърна в голямата атракция на зоокъта в парк – остров „Свобода“. Сладурчето не се откъсва от майка си и непрекъснато търси вниманието ѝ. Бебето не се бои от своите зрители зад мрежата, то любопитно оглежда децата, които му се радват.

Макаците (Macaca) са най-широко разпространените примати, срещат се от Гибралтарската скала през Северна Африка из цяла Южна и Югоизточна Азия до Япония. Според различни източници, родът включва между 20 и 22 отделни представителя. Отличителна черта е наличието на дълга опашка, с много редки изключения. Тази особеност ги причислява към маймуните и ги отличава от човекоподобните маймуни, при които опашката е закърняла. С изключение на естесвените популации, животни от рода макак се отглеждат в зоопарковете, като домашни любимци, а някои представители се използват и като лабораторни животни.

В Пазарджик маймунките от този вид пристигнаха при създаването на зоокъта, по време на първия мандат на Тодор Попов. Това не е първото им бебе. Преди години маймунките дори бяха успели да избягат от клетката си и се наложи с помощта на пожарникари да се смъкват от съседните високи чинари.