До първия звънец на новата учебна 2019/2020 г. остават само няколко дни. Лятото е към края си, а синоптиците предупредиха, че в първия учебен ден – 16 септември, няма да вали, но ще бъде хладно. Първолаците отново с трепет ще прекрачат училищния праг, а в повечето от училищата ще заработят електронни дневници. Новите придобивки дават щанс на родителите да бъдат в постоянен контакт с учителите и да научават оценките на децата си в реално време. Същото важи и за отсъствията, защото те автоматично ще се отразяват в телефона на родителя чрез SMS.

Задължителни матури по български език и литература и по математика. Това очаква учениците, които тази година ще бъдат в 10-и клас. Задължителна ще е и матурата по IT за измерване на дигиталните компетентности, по желание ще е матурата по чужд език.

Според идеята на МОН в 10 клас ще се завърша първи гимназиален етап. И затова те трябва да се явят на национално външно оценяване (миниматура) според изискването на Закона за предучилищното и училищното образование. Резултатите ще бъдат отразени в удостоверението за завършен първи гимназиален етап.

На сайта на МОН са публикувани моделите, по които ще се изготвят изпитите по математика, БЕЛ, чужд език и дигитални умения. Знанията по математика ще се проверяват чрез тест от 17 задачи за 90 минути (два слети учебни часа). Задачите ще са от задължителното учебно съдържание от VIII до X клас включително.

15 от задачите ще са с четири възможни отговора, от които само един е правилният;  2 задачи ще са с разширен отговор за решаването на които ученикът трябва в писмен вид да изведе доказателство на задачата.

При матурата по БЕЛ знанията ще се проверяват чрез тест с общо 23 задачи; времетраенето – 90 минути, а материалът ще е от учебните програми за VIII клас, за IX клас и за X клас. 14 от задачите ще са с избираем отговор; 6 задачи с кратък свободен отговор;  една задача ще е за редактиране; 1 задача – с разширен свободен отговор; 1 задача за създаване на текст.

Авторите, които МОН е включило, започват с Паисий Хилендарски и завършват с Димитър Димов и части от романа „Тютюн“, „Дърво без корен“ на Николай Хайтов и „Нежната спирала“ на Йордан Радичков. Една от задачите ще е учениците да създадат в писмена форма един от посочените варианти: резюме на научен текст; резюме на медиен текст; резюме на съдържанието на (откъс от) изучен повествователен текст; заявление или CV.

По задачата с разширен свободен отговор десетокласниците ще трябва да формулират теза или антитеза по зададена тема за есе по морален или по граждански проблем (вкл. и интерпретиран в изучен откъс от литературен текст). Резултатът от НВО по математика и БЕЛ в края на Х клас ще се вписва в удостоверението за завършен първи гимназиален етап и ще се изразява само с количествен показател – в брой точки, без да се приравнява към оценка.

Въз основа на резултатите от НВО в края на Х клас ще се извършва прием в ХI клас на ученици, които са завършили първи гимназиален етап на средното образование в обединените училища. Моделите на НВО по БЕЛ и Математика в X клас за учебната 2019 – 2020 година можете да видите тук.

Ваканции и неучебни дни за учебната 2019/2020 година

Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната 2019/2020 година:

01.11.2019 г. – 03.11.2019 г. вкл. – есенна
21.12.2019 г. – 05.01.2020 г. вкл. – коледна
05.02.2020 г.                                    – междусрочна
11.04.2020 г. – 20.04.2020 г. вкл. – пролетна за I – XI клас
16.04.2020 г. – 20.04.2020 г. вкл. – пролетна за XII клас

Неучебни дни:

20.05.2020 г. – Държавен зрелостен изпит (ДЗИ) по български език и литература
22.05.2020 г. – втори ДЗИ

09.06.2020 г. – НВО по БЕЛ в края на VII и на Х клас
11.06.2020 г. – НВО по математика в края на VII и на Х клас

Начало на втория учебен срок на учебната 2019/2020 година:

06.02.2020 г. – I – XII клас

Край на втория учебен срок на учебната 2019/2020 година:

14.05.2020 г. – XII клас (13 учебни седмици)
29.05.2020 г. – I – III клас (14 учебни седмици)
16.06.2020 г. – IV – VІ клас (16 учебни седмици)
30.06.2020 г. – V – VІ клас (18 учебни седмици за паралелки в спортни училища)
30.06.2020 г. – VII – ХІ клас (18 учебни седмици)