Специално обръщение към бившите и настоящите ученици на ПГИМ-гр. Пазарджик, както и към техните родители.

Уважаеми съученици, бивши наши възпитаници, скъпи родители!
Пред прага на новата 2019 / 2020 г. се обръщаме с молба – средствата, които сте предвидили за цветя, с които да изразите уважението и преклонението пред учителите си, да ги дарите в помощ на един ученик, завършил Гимназията ни през 2019 г. – Георги Арнаудов.

Във фоайето на училището ще бъде разположена кутия, в която ще поставите своята лепта за лечението му. Така ще помогнем на нуждаещия се, ще подкрепим надеждата му, че преумноженото добро ще го следва по пътя му в битката с болестта!

За целта е създадена комисия от учители: Виктория Вълкова – тел. 0883319141; Даримир Генев – тел. 0882998916 и Нина Димова – тел. 0882998957.

Дарителската сметка на Георги Арнаудов е: BG72RZBB91551011086230, BIC RZBBBGSF, валута – BG Leva. Благодарим на всички за добротата и вярата.

Предварително Ви благодарим.
Желаем Ви крепко здраве, благоденствие и успехи през новата учебна година! На добър час!