Над 50 служители на РИОСВ-Пазарджик и областната администрация се включиха в кампанията „Да изчистим България заедно“ за осма поредна година. Служителите от двете администрации и техните деца, дадоха добрия пример с акцията за почистване на парк „Писковец“ в Пазарджик, който е част от защитена зона „Река Марица“. Събраните над 150 чувала с битови отпадъци, гуми и опаковки са извозени на регионалното депо.

Акции по почистване се провеждат във всички общини на област Пазарджик.