Кметът на Пазарджик Тодор Попов откри учебната година в ЕГ“Б.Брехт“ – Пазарджик, той пожела на възпитаниците на елитната гимназия да продължат традициите ѝ, като усвояват знания и ги прилагат в бъдещите си професии. Кметът благодари на педагогическия екип за старанието и грижите, които полагат, за да могат учениците на училището да жънат все повече успехи извън класните стаи. На родителите пожела да бъдат здрави и да се гордеят с постиженията на своите деца, защото преди да станат успешни възрастни, всички хора са били и успешни ученици, а семейството има изключително голяма роля за това.

Областният управител Стефан Мирев бе гост на тържеството на ОУ“Проф. Иван Батаклиев“ и отправи поздрав към всички ученици, учители, родители, изпълнили по традиция двора на училището. Мирев прекрачи училищния праг, водейки за ръка първокласничката Стела-Мари към първата класна стая.

От учебната 2017/2018 г. ОУ „Проф. Иван Батаклиев“ е със статут на иновативно училище, като проектът се реализира в две паралелки в I клас и в две паралелки в V клас. Прилагат се нови методи на преподаване и се залага на мултидисциплинарния подход и проектно-базираното обучение.