Продължава паленето на отпадъци и сухи треви. Това е нарушение на нормативната уредба, водещо до сериозни последици за горския и полски фонд.
За периода 13.09.2019 г. до 16.09.2019 г. на територията на област Пазарджик са възникнали:
Пожари с материални загуби – 10 бр.
Пожари в сухи треви и храсти – 43 бр.
Оказване на техническа помощ – 2 бр.
Лъжливо повикване – 1 бр.

РДПБЗН-Пазарджик, отново напомня, че за недопускане възникването на пожари е задължително спазването на основните правила:

– абсолютно ЗАБРАНЕНО е в земеделските земи и извън тях (слогове и крайпътни ивици)   паленето на стърнища и други растителни остатъци и  използването на открити огнеизточници;

– не се разрешава изгарянето на горими отпадъци и други растителни остатъци в свободните дворни площи.

Административната санкция  за палене на стърнища и изгаряне на горими отпадъци, съгласно ЗМВР е от 200 до 2000 лв.