На 24 септември Общинска избирателна комисия излезе с решения за регистриране на кандидатските листи за кметове на община, кметства и общински съветници на Община Сърница на политическите партии на насрочените за 27 октомври местни избори.

За кмет на община е налице регистрация само на един кандидат – досегашния кмет на Община Сърница Неби Бозов, издигнат от Движението за права и свободи. Това е безпрецедентно обстоятелство за историята на област Пазарджик, – за първи път има само един кандидат за общински кмет. В тази връзка г-н Бозов благодари на всички граждани на Община Сърница за доверието и подкрепата от личния си профил в социалните мрежи, като подчерта, че ще продължава да работи и служи на хората.

Същото е положението и в с.Побит камък. Там също има една единствена кандидатура – на досегашния кмет Антон Мехов, издигнат от Движението за права и свободи.

В третото населено място на общината – с.Медени поляни, претендентите са двама – Исмаил Чалъшкан от ДПС и досегашният кмет Абдула Абдулах от ГЕРБ.

Листи за общински съветници са регистрирали двете партии, които и в настоящия общински съвет имат представители – ДПС и ГЕРБ, като последните не са представили пълна листа.
Кандидатите за общински съветници на ДПС в Община Сърница, подредени по номерация на листата, са:
1. Салих Салихов Османджиков
2. Фатме Салих Молаахмед
3. Саит Халил Мехмед
4. Байрям Джевдет Мечкарски
5. Салих Муса Исмаил
6. Емин Реджеп Кьосей
7. Муетдин Мезамединов Саитов
8. Емин Алиосман Карамолла
9. Мехмед Ахмедов Толупов
10. Муса Мустафа Муса
11. Сибел Ахмед Семерджиева
12. Сюлейман Салих Байрактар
13. Реджеп Салих Осман

Кандидатите за общински съветници на ГЕРБ в Община Сърница, подредени по номерация на листата, са:
1. Мустафа Халилов Аликанов
2. Фатме Салихова Осман
3. Любомир Сашов Малинов
4. Муса Мустафа Сръкьов
5. Реджеп Кемил Мехмед

Право да гласуват в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. имат български граждани, които отговарят едновременно на следните условия:
• Да са навършили 18 години към изборния ден включително;
• Да не са поставени под запрещение;
• Да не изтърпяват наказание лишаване от свобода;
• Да са живели най-малко през последните 6 месеца в съответното населено място